Pandemin

Minst 1 500 sjuksköterskor har dött av covid-19

Minst 1 500 sjuksköterskor har dött av covid-19
Enligt ICN har minst 1 500 sjuksköterskor, och sammanlagt mer än 20 000 vårdanställda, dött hittills under coronapandemin. Arkivbild: Getty images

1 500 sjuksköterskor i 44 länder har dött till följd av covid-19, visar en analys från internationella sjuksköterskeorganisationen ICN. Om alla världens länder räknas med tror ICN att över 20 000 vårdanställda kan ha dött hittills.

I början av juni rapporterade ICN att mellan 230 000 och 450 000 sjukvårdsarbetare hade insjuknat i covid-19, och mer än 600 sjuksköterskor hade dött.

Organisationen har följt utvecklingen, bland annat genom en enkät som besvarats av nationella sjuksköterskeorganisationer i flera länder. De nya siffrorna visar att 1 500 sjuksköterskor har dött i 44 av världens 195 självständiga stater.

Lika många döda som vid första världskriget

Enligt ICN:s analys kan så mycket som 10 procent av alla smittade i världen utgöras av personal inom hälso- och sjukvården. Om den förväntade dödligheten sätts till en låg siffra, 0,5 procent, beräknas därmed mellan 20 000 och 30 000 sjukvårdsanställda ha dött hittills under pandemin.

ICN har under flera månader krävt att alla världens länder börjar samla in statistik till en gemensam databas. Enligt organisationen bör den bestå av tillförlitliga, standardiserade och jämförbara data om alla infektioner, karantänperioder och dödsfall som är direkt eller indirekt relaterade till covid-19.

Läs även: Sjuksköterskor löper stor risk att drabbas av covid-19

— Att lika många sjuksköterskor har dött under denna pandemi som under första världskriget är upprörande. Sedan maj har vi efterfrågat en standardiserad och systematisk insamling av uppgifter om smittade och döda sjukvårdsarbetare, och det faktum att det fortfarande inte sker är en skandal, säger Howard Catton, chef på ICN, i ett pressmeddelande.

Värdesätt sjukvården och dess personal

Att vårdpersonal i bland annat Spanien och Frankrike har demonstrerat och gått ut i strejk, är inget som förvånar Howard Catton. Han menar att många länder gick in i pandemin dåligt förberedda, med en underfinansierad sjukvård där det på global nivå saknas sex miljoner sjuksköterskor.

Läs även: WHO: Det fattas sex miljoner sjuksköterskor

— Detta är en viktig lektion för framtiden. När detta är över får vi aldrig ta sjukvården för givet igen, vi måste investera mycket mer i den och i personalen, säger Howard Catton.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida