Internationell dag mot kvinnovåld

Mödravården allt bättre på att fråga om våld

Mödravården allt bättre på att fråga om våld
Kvinnor utsätts i högre grad av våld från någon de känner, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå. Arkivbild: Mostohotos

Fler och fler kvinnor i mödravården får frågan om de utsatts för våld. Det finns mycket för den övriga vården att lära av dem, anser Åsa Witkowski, barnmorska och enhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid.

25 november 2016

I dag är det Internationella FN-dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Organisationen vill rikta strålkastaren mot det våld som kvinnor och flickor utsätts för över hela världen och som är ett av de allra största hoten mot folkhälsan.

– Vårdpersonal har en nyckelroll när det gäller att upptäcka och dokumentera våld mot kvinnor. Men de behöver också få feedback på vad de sett, till exempel den röntgensjuksköterska som upptäckt något som kan tyda på våld, säger Åsa Witkowski, barnmorska och enhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala.

Åsa Witkowski. Foto: Nationellt centrum för kvinnofrid

Goda exempel

Som Vårdfokus skrivit om tidigare missar vården många av de våldsutsatta kvinnorna, bland annat för att det saknas rutiner och riktlinjer för hur frågan ska tas upp.  Åsa Witkowski tycker ändå att vården blivit bättre. Som exempel nämner hon barnmorskorna inom mödravården. Där får i dag en klar majoritet av kvinnorna numera frågan om våldsutsatthet vid inskrivningsbesöket.

– Jag tror att det är en fördom att personalen är dålig på detta. Mycket kan bli bättre, men vi måste också lära oss av de goda exemplen. Det är extra viktigt nu när allt går så fort och personalen ska klara av så mycket samtidigt.

Enligt graviditetsregistret tillfrågas nu 85 procent av alla kvinnor som skrivs in i mödravården om de är eller har varit våldsutsatta. Det är en ökning med 12 procentenheter sedan 2013. Men endast ett par landsting uppfyller målet att fråga 95 procent av besökarna.

Nytt kompetensstöd på gång

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har nyligen fått extra pengar från staten för att bygga upp ett nationellt kompetensstöd om våld mot kvinnor som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och tandvården. Kompetensstödet ska finnas på NCK:s webbplats och innehålla såväl metoder som kunskapsstöd.

– Vi har just gått ut med en förfrågan till alla landsting för att höra hur de arbetar med ämnet och vilka rutiner de har. Finns det bra riktlinjer vill vi gärna sprida dem. Det finns ingen anledning att alla ska sitta på olika håll i vårt lilla land och lägga ner en massa tid när det finns bra genvägar, säger Åsa Witkowski.

NCKs nya webbstöd för sjukvårdspersonal är tänkt att lanseras någon gång under 2017.

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Sedan 2008 har FN uppmärksammat våld mot kvinnor och flickor med en särskild dag, den 25 november.

Syftet är att öka allmänhetens medvetenhet om problemet och öka den politiksa viljan och resurserna för att förebygga och få ett slut på alla former av våld mot kvinnor.

35 procent av världens kvinnor har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld. 

I vissa länder är uppemot 70 procent av kvinnorna utsatta för våld.

Genom att klä sig i något orangefärgat kan man visa sitt stöd med våldsutsatta kvinnor och flickor i dag.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida