arbetsmiljö

Ny studie: Det här får sjuksköterskor att stanna

Ny studie: Det här får sjuksköterskor att stanna
Carina Ahlstedt är sjuksköterska och doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Foto: privat.

Nästan dagligen kommer nya larm om brist på sjuksköterskor, missnöje med löner, dålig arbetsmiljö och stress. Sjuksköterskan Carina Ahlstedt har i stället forskat på vad det är som får sjuksköterskor att trivas och stanna på en arbetsplats. Nu har hon svaret.

Det blir ofta ett starkt fokus på problemen, men det finns mycket att lära av att titta närmare på vad det är som stärker en arbetsplats och gör att sjuksköterskor vill jobba där, säger Carina Ahlstedt, sjuksköterska och doktorand vid Uppsala universitet.

Hennes forskning, där hon följt och intervjuat sjuksköterskor på en akutvårdsavdelning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, visar att det är tre viktiga faktorer som får dem att trivas:

1. Att det finns en vänlig atmosfär där sjuksköterskorna känner gemenskap och stöd från kollegor. Det är viktigt att kunna känna sig bekväm med att fråga och be om hjälp. Läkarnas respekt och förtroende för sjuksköterskorna betyder mycket för motivationen.

2. Att de ges möjlighet att hela tiden utvecklas och lära sig genom att lösa komplexa arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt i det dagliga arbetet. Återkopplingen från arbetet i sig är viktig, det behöver inte alltid vara feedback från en chef.

3. Att vara betrodd, och få arbeta självständigt och tillsammans med andra sjuksköterskor. Kunna ta egna beslut och lösa problem och ha inflytande över arbetet.

Tillit och autonomi

Sjuksköterskorna på den här avdelningen har komplexa arbetsuppgifter och behöver dagligen fatta en mängd beslut kring patienternas omvårdnad.

Under flera dagar följde Carina Ahlstedt arbetet på avdelningen och ställde frågor kring hur tio sjuksköterskor tänkte och kände. Därefter gjorde hon uppföljande intervjuer med nio av dem.

– De har avancerade jobb som kräver stort ansvar och mycket kunskap. För dem är det utvecklande att inte vara detaljstyrda utan att de tillåts fatta egna beslut, att det finns tillit till deras kunskap, att de blir lyssnade på och respekterade, säger Carina Ahlstedt.

Samma inom andra yrken

Men kan man verkligen dra slutsatser om vad som får sjuksköterskor att trivas utifrån tio sjuksköterskor på en arbetsplats?

Ja, menar Carina Ahlstedt. För resultaten är i linje med studier av andra yrken där medarbetarna också har komplexa arbetsuppgifter: Det är motiverande att kunna arbeta självständigt, att det finns ett bra samarbetsklimat med möjligheter att diskutera med kollegor, att få utveckla sitt kunnande och se att det går framåt.

Lön, arbetstider och andra villkor är sådant som brukar tas upp när sjuksköterskor tillfrågas om vad som får dem att vilja stanna på en arbetsplats. I den här studien var det inget som Carina Ahlstedt frågade om specifikt, men det var heller inget som sjuksköterskorna själva tog upp i de öppna frågorna.

Fokus på trivselfaktorer

– Det betyder inte att det inte är viktigt, vi vet ju från andra studier att det absolut är så. Men jag tror också att vi behöver sätta fokus på andra faktorer som är viktiga för att sjuksköterskor ska trivas. Arbetsgivarna har i dag enorma utmaningar – inte bara i att rekrytera nya sjuksköterskor, utan också att kunna behålla sina anställda.

Läs också: Vart tar sjuksköterskorna vägen?

Carina Ahlstedts förhoppning är att genom att se och lyfta fram sådant som fungerar kan arbetsplatser stärka och utveckla det.

– Allt detta kan tyckas självklart, men ändå glöms det bort. Det finns all anledning att börja fokusera mer på trivselfaktorerna.

Studien What makes registered nurses remain in work? är publicerad i International Journal of Nursing Studies.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida