skiftarbete

Hjärtinfarkt farligare för män som jobbar skift

Hjärtinfarkt farligare för män som jobbar skift
Hjärtinfarkten verkar ha ett allvarligare förlopp hos män som arbetar skift, visar ny studie. Arkivbild: Mostphotos

Män har 60 procent högre risk att dö efter en hjärtinfarkt om de arbetar skift. Studien fann inte samma risk för kvinnor.

23 november 2015

Skiftarbetande män har 60 procent högre risk att avlida inom en månad efter en hjärtinfarkt, jämfört med de som arbetar dagtid. Motsvarande riskökning hittades inte för skiftarbetande kvinnor. Det visar en ny avhandling vid Mittuniversitetet.

– Det verkar som infarkten har ett allvarligare förlopp för män som arbetar på annan tid än dagtid. Det kan motivera en särskild uppmärksamhet när de behandlas på sjukhus efter en hjärtinfarkt och olika förebyggande åtgärder, säger Jonas Hermansson, doktorand i hälsovetenskap vid Mittuniversitetet.

Stillasittande riskfyllt

Studien visar också på flera kopplingar mellan att jobba skift och hjärtkärlsjukdomar. Skiftarbetet ”förstärker” kända riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom. Till exempel blir fysiskt inaktivitet och stillasittande mer riskfyllt hos män som arbetar skift. För skiftarbetande kvinnor är förhöjda värden av blodfetter och bukfetma mer riskfyllt.

– Ökad fysisk aktivitet bland skiftarbetare skulle minska risken för hjärtinfarkt, och att främja hälsosamma levnadsvanor skulle ha positiva hälsoeffekter. Med tanke på att skiftarbete blir allt vanligare är förebyggande insatser av stor betydelse, säger Jonas Hermansson.

Sömnstörningar

Under de senaste åren har skiftarbete kopplats samman med ökade risker för hjärtkärlsjukdom, typ 2 diabetes och det metabola syndromet.

– Sambandet är oklart. Flera faktorer kan spela in som sömnstörningar, effekter på hjärtat och stillasittande.

Studierna genomfördes med statistiska analyser i två svenska fallkontrolldatabaser.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida