Smygläste journaler

Sjuksköterska får betala stort skadestånd för dataintrång

Läste olovligen 375 patientjournaler. Sjuksköterskan föreslås få en treårig prövotid, men får behålla legitimationen.

11 november 2015

I somras dömde Göteborgs tingsrätt sjuksköterskan till villkorlig dom för att olovligen ha läst 375 patientjournaler vid ett västsvenskt sjukhus under åren 2010 till 2014.

Den dömde ska även betala 5 000 kronor till varje brottsoffer, vilket innebär ett totalt skadestånd på cirka 1,9 miljoner kronor.

Hade kunnat bli fängelse

Den första journalen sjuksköterskan läste rörde en närstående som lagts in på det aktuella sjukhuset. Därefter rann det bara på. I en skrivelse till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skriver sjuksköterskan att hen var medveten om att det var fel, men att agerandet lindrade den egna ångesten och oron.

Tingsrätten såg det som förmildrande att sjuksköterskan förlorat jobbet, samt att intrånget börjat med en sjuk närstående. Annars hade påföljden mycket väl kunnat bli fängelse.

Beslut om prövotid

Trots att Ivo anser att brottet har skadat förtroendet får sjuksköterskan behålla sin legitimation. Myndigheten yrkar i stället på att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, beslutar om en treårig prövotid.

Prövotid kan ses som en andra chans. Under denna ska sjuksköterskan följa en plan för att komma tillrätta med sina problem. Om det inte görs kan legitimationen ryka.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida