Sjuksköterskebrist gör att många sjukhus tvingas stänga vårdplatser

Sjuksköterskebrist gör att många sjukhus tvingas stänga vårdplatser
Vårdplatser står tomma på många sjukhus i landet när det inte finns tillräckligt många sjuksköterskor. Arkivbild: Colourbox

Norrbotten lovar bättre löner och arbetstider för att locka fler sjuksköterskor.

Det kommer allt fler rapporter från hela landet om att bristen på sjuksköterskor gör att sjukhusen tvingas stänga vårdplatser.

I Norrbotten har bristen länge varit kännbar. Det har bland annat gjort att ett 20-tal vårdplatser vid Sunderbyns sjukhus och 5 platser på strokeenheten vid Piteå sjukhus inte kan användas.

Nu har landstinget i Norrbotten presenterat en åtgärdsplan för att försöka komma till rätta med bristen. Det handlar om att sjuksköterskorna ska prioriteras i löneöversynen, att nya arbetstidsmodeller ska utvecklas och att det ska införas särskilda nattillägg för prioriterade avdelningar.

Leder till kortare vårdtider

I Västmanland har sjukhuset i Västerås 28 vårdplatser stängda sedan tidigare och dessutom tio vårdplatser vid sjukhuset i Köping.

Birgitta Guldbrand arbetar som sjuksköterska på hjärtsviktsmottagningen på sjukhuset i Köping. För Sveriges radio berättar hon att vårdtiden blir allt kortare och att fler patienter därför måste uppsöka sjukhuset snart igen.

Vårdfokus har tidigare rapporterat om att sjuksköterskebristen har lett till att vårdplatser hålls stängda bland annat på Akademiska sjukhuset i Uppsala, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Karolinska universitetssjukhuset, Nyköpings lasarett, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida