sjuksköterskebristen

Sjuksköterskebristen vändes till full bemanning

Sjuksköterskebristen vändes till full bemanning
Therese Apelqvist, enhetschef på intensivvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus i Norrbotten. Foto: privat.

I dag har intensivvårdsavdelningen på Sunderby sjukhus inga svårigheter att rekrytera de sjuksköterskor som behövs för att kunna hålla alla vårdplatser öppna. Men så har det inte alltid varit.

10 oktober 2019

När specialistsjuksköterskan Therese Apelqvist började på iva vid Sunderby sjukhus i Norrbotten fanns det bara 28 sjuksköterskor – fast de egentligen skulle vara 42. Det gjorde att fyra-fem vårdplatser fick hållas stängda och arbetsmiljön var tuff.

– Det var en ohållbar situation. Vi kan ju inte säga nej till en patient som är i behov av intensivvård och vi har inte något annat sjukhus i närheten dit vi kan skicka patienter. Så vi var tvungna att göra något för att kunna nyrekrytera och samtidigt se till att behålla de erfarna, säger Therese Apelqvist som i dag är enhetschef på avdelningen.

Intensivvårdsavdelningen på Sunderby sjukhus präglades av personalflykt och stängda vårdplatser under lång tid – idag är alla vårdplatser öppna och bemannade med egen personal.

Tar in trainee-sjuksköterskor

En viktig del i det är ett traineeprogram som nu har pågått i flera år. Varje termin har två-tre grundutbildade sjuksköterskor anställts som trainees för att få en inblick i arbetet och prova på om det är något för dem. De har sedan läst specialistutbildningen i intensivvård med studielön och anställts på avdelningen när de är klara.

Det har gett omkring tio nya sjuksköterskor hittills och ytterligare två som läser utbildningen blir klara vid årsskiftet.

– Våra trainees går utöver ordinarie bemanning, de får handledning och har en mentor. De som kommit hit har haft väldigt olika bakgrund, en del har bara jobbat något år som sjuksköterska tidigare, andra har haft mycket mer erfarenhet, berättar Therese Apelqvist.

Två nya enhetschefer

Ett förändrat ledarskap har varit en annan viktig del. För tre år sedan anställdes en samordningssjuksköterska och två nya enhetschefer på avdelningen. Resultatet har blivit bättre arbetsmiljö och flera förbättringsprojekt.

– Det handlar om att fånga upp både små och stora saker och försökte få bort allt det här småtjafset som kanske inte kräver några större insatser, men som upplevs som dagliga irritationsmoment. Numera känner sig alla delaktiga på ett annat sätt, säger Therese Apelqvist.

Varje vecka hålls förbättringsmöten som har blivit ett forum för att ta upp sådant som medarbetarna tycker behöver förändras och som har skapat en kultur av engagemang och delaktighet.

Inte svårt att rekrytera

– Numera har vi inte svårt att rekrytera. Vi har en trevlig stämning på avdelningen och en bra blandning av nya och erfarna medarbetare, säger Therese Apelqvist.

Även chefernas tid har frigjorts när de slipper ägna all kraft åt att lösa problem med bemanning och vårdplatser.

– Vi hinner se medarbetarna på ett helt annat sätt och jobba mer med utveckling. Det känns jätteskönt och vi är rädda om det. Vi vill inte tillbaka till den situation vi hade förut.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida