Vårdfokus granskar

Sophiahemmets vd har förtroende för rektorn

Sophiahemmets vd har förtroende för rektorn
Peter Seger är vd för Sophiahemmet högskola och sjukhus i Stockholm. Foto: David Bicho

I flera artiklar har Vårdfokus berättat om kritiken från lärare och studenter mot omorganisationen på Sophiahemmet högskola och hur rektor Johanna Adami hanterat vissa medarbetare. Men rektorn har fullt stöd av vd:n Peter Seger.

– Vi genomgår en förändring av organisationen som är helt nödvändig för att kunna driva en bra verksamhet för en lång tid framåt. Vid en sådan förändring kanske inte alla delar den uppfattningen om vad som behöver göras.

Det säger vd:n Peter Seger som svar på varför de specialistutbildade lärarna vid Sophiahemmet högskolas båda program för ambulans- och akutsjukvård känt sig illa behandlade av rektorn och andra ledande personer i hennes direkta närhet.

Vill förstärka det vetenskapliga

Syftet med omorganisationen är enligt Peter Seger att förstärka skolans vetenskapliga grund, vilket bland annat krävs för att kunna ge examen på forskarnivå. Ett led i den processen har från ledningens sida varit att se till att de som leder de olika högskoleprogrammen ska vara vetenskapligt skolade och disputerade.

Som Vårdfokus tidigare berättat fick därför de ansvariga för de båda programmen akutsjukvård och ambulanssjukvård besked om att de skulle fråntas sina uppdrag. De sa då upp sig, vilket även två andra specialistutbildade lärare gjorde.

Programmet för ambulanssjukvård leds numera av en person som visserligen disputerat men som saknar specialistkunskaper om prehospital vård.

Doktorsexamen viktigt

Varför är det viktigare att den programansvariga har disputerat än att den har specialistkunskaper i ämnet som det handlar om?

– I den moderna vårdverksamheten krävs det både praktisk erfarenhet och en vetenskaplig grund för verksamheten. Det är det som vi förstärker nu, för att leva upp till kraven som vi har efter att vi har fått doktorsexamensrätt. Det är en del av hela strukturen för att få en högskola som kan leverera bra utbildning och bra studenter även framöver.

På vilket sätt förstärks det när man tar bort dem som har specialistkunskaper?

– Vi har inte tagit bort någon som har specialistkunskaper, vi har bara stärkt organisationen och kraven på att den som är ytterst ansvarig för ett utbildningsprogram ska vara disputerad.

Därmed har ni ju tagit bort dem som tidigare var programansvariga?

– Den frågan är av operativ karaktär så den får du faktiskt vända dig till rektor med. Hon har ju fullt ansvar för den frågan.

Enhällighet i styrelsen

Står styrelsen bakom den här nya organisationen?

– Absolut. Vi anställde Johanna (rektor Johanna Adami) just för att genomföra den här typen av organisation. Vi har hundraprocentigt förtroende för att detta hanteras på ett alldeles utmärkt sätt. Jag vet att det har varit stor transparens och massor med informationsmöten. Sen är det några som uppenbarligen har valt att tolka det här på ett annat sätt.

Hur bemöter du kritiken från dem som säger att detta är illa skött? Två av lärarna har anmält ledningens agerande till Arbetsmiljöverket.

– Så fungerar svensk lagstiftning. Vem som helst har ju rätt att göra en sådan anmälan. Där har jag inga kommentarer innan myndigheten har fått göra sin utredning. Det tycker jag att man alltid ska respektera.

På frågorna varför den ansvariga för ambulansprogrammet plötsligt fick lämna skolan och hur man ska göra för att återvinna förtroendet hos studenterna hänvisar Peter Seger till rektorn Johanna Adami som han säger sig har fullt förtroende för.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida