Examensrätt

”Specialistutbildningen ska vara kvar på högskolan”

”Specialistutbildningen ska vara kvar på högskolan”
Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

Ami Hommel vänder sig starkt mot förslaget att ge landstingen rätt att själva utbilda specialistsjuksköterskor, utan samverkan med högskolor och universitet.

Stockholms läns landsting har tidigare uppvaktat regeringen med ett nationellt förslag att specialistsjuksköterskeutbildningen ska få skötas av landsting och regioner, med examensrätt.

Nu höjer Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Ami Hommel och en rad omvårdnadsprofessorer sina röster emot förslaget i debatten.

– Specialistsjuksköterska är en skyddad titel och examen ska ges av högskolor och universitet för att garantera att nivån på kompetensen är tillräckligt hög.

Riskerar urholkas

Hon ser framför sig ett scenario där specialisternas kunskap urholkats på vägen.

– Ett landsting som låter utbilda en sjuksköterska kan styra utbildningen precis efter de egna behoven på närliggande sjukhus. Sedan när sjuksköterskan byter jobb kanske utbildningen inte duger alls, säger Ami Hommel.

Personallandstingsrådet Per Carpelan (M) hoppas att förslaget att flytta specialistutbildningarna till landstinget från staten, skulle öka rekryteringen.

Praktiskt inriktade

Ami Hommel tror att risken finns att landstingets utbildningar skulle bli snabbutbildningar.

– De har ett behov av mer praktiskt inriktade specialistsjuksköterskor i verksamheten, och vill ha mindre akademi, vetenskap och magisteruppsatser. Men specialistsjuksköterskorna ska ha en hög akademisk nivå och vara skolade att kritiskt granska forskningsresultat, vilket ingår nu.

Hon vill däremot uppmuntra landsting och regioner att göra det möjligt för sina sjuksköterskor att specialistutbilda sig vid högskolorna.

– Det är mycket bra om de frigör resurser och ledighet så att sjuksköterskorna kan specialistutbilda sig vid högskolor och universitet. I dag har många svårt att klara att läsa samtidigt som de jobbar för att försörja sig.

Uppmuntrar livslångt lärande

Ami Hommel poängterar att förslaget går stick i stäv med utredningen Effektiv vård som belyser behovet av nationell samverkan för sjukksöterskornas specialistutbildning.

– Landstingets förslag kan läggas i papperskorgen direkt. I stället behöver ett nationellt samverkansorgan titta på både på innehållet, så att vi får rätt specialistsjuksköterskor utifrån behoven i dag och framtiden, dimensionen, så vi får tillräckligt många.

Hon vill däremot uppmuntra landstinget till fortsatt intresse för kurser och utbildningar på en annan nivå, för att sjuksköterskorna parallellt med sitt arbete ska få ett livslångt lärande.

– Men specialistutbildningarna sköter de 25 högskolorna och universiteten bäst, de ska ha kvar examensrätten. Utbildningarna  har hög kvalitet internationellt och följer Bolognaprocessens mål att underlätta migration genom välkända akademiska examina.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida