Läkemedelsföreskriften

Starka reaktioner på det nya delegeringsförslaget

Starka reaktioner på det nya delegeringsförslaget
Vårdfokus läsare undrar om det verkligen ska bli möjligt att också delegera iordningsställande och administrering av infusioner.

Många av Vårdfokus läsare har hört av sig för att kommentera Socialstyrelsens förslag om att tillåta undersköterskor att iordningsställa och administrera läkemedel — även på sjukhus.

I den nuvarande läkemedelsföreskriften skiljer Socialstyrelsen på öppen- och slutenvård. Akutsjukvården har tidigare ansetts ge så avancerade sjukvård och läkemedelsbehandling att det inte varit tillåtet att delegera till undersköterskor att hjälpa till med läkemedlen. Nu ska det bli ändring på detta föreslår Socialstyrelsen i en omarbetad föreskrift som ska ut på remissrunda.

Många av Vårdfokus läsare har reagerat på den nya föreskriften efter gårdagens artikel.

”Det krävs helhetssyn”

Så här skriver Susanne:

”Låter som en väldigt dålig idé. Det tar tid att lära sig rimliga doser, vad läkemedlen gör och vilka som interagerar och när det passar att ge dem. För att inte tala om intravenösa injektioner och infusioner. Ska undersköterskorna göra det också?

Det är en helhet som krävs! Det gäller även läkemedelsberäkning och vätskebalans. Läkemedelsberäkning är högskolepoäng. Ska de läsa på högskolan för att få kompetensen? Nej, det behövs sjuksköterskeexamen. Annars blir vården lidande och mindre patientsäker än idag.”

Ronny vänder sig emot att bakgrunden är att det här skulle vara att använda de olika yrkesgrupperna på ett mer kostnadseffektivt sätt:

”Mindre utbildning och mindre helhetssyn ett helsäkert koncept på säkrare vård. Visste inte att Socialstyrelsens arbetsgivare var Sveriges kommuner och landsting.”

Avancerad vård

Signaturen Science Nurse tycker att slutenvården fortfarande är mer avancerad:

”Så undersköterskor ska iordningsställa läkemedel efter att först ha bedömt att det är riktig dos och riktigt läkemedel? Och det motiveras med att slutenvården inte längre är så avancerad? Och konsekvensen är att man kan spara pengar eftersom undersköterskor kostar mindre.”

”Ingen besparing”

Kajsa tror inte att det finns potential till besparingar:

”Det är mindre troligt. Skillnaderna i lön är inte så stora.”

Moana lyfter fram att vården utanför sjukhusen också blir allt mer avancerad:

”Redan idag delegeras det på tok för mycket utanför slutenvården och av fel anledning – inte pga att det bäst tillgodoser patientens behov (SOSFS 1997:14) utan pga att det inte finns tillräckligt antal sjuksköterskor anställda… Läs den forskning som finns! Instruktion och framför allt uppföljning av delegeringar brister, och man delegerar av nöd, inte för patientens bästa. Jag är bedrövad. Vad säger detta om synen på SSKs utbildning och kompetens? Det handlar ju även om en bedömning av symtom, behov, information och möjliga biverkningar. Räcker det med gymnasieutbildning för att utföra SSKs jobb? Som sagt, bedrövad. Och skeptisk.”

Vissa också positiva

Flera vänder sig mot ett skifte från ”patienten i fokus” till ”pengarna i fokus” och undrar om det är någon idé att utbilda sig till sjuksköterska när professionen ska urholkas så.

Men andra är positiva till att delegera vissa läkemedelsformer till undersköterskor.

Elin kan tänka sig att fortsätta delegera perorala och i viss mån rektala läkemedel:

”Det har jag delegerat länge, men aldrig den avancerade läkemedelshanteringen. Hur tänker man med intravenösa läkemedel som antibiotika, cytostatika och morfin?”

Viveka går på samma linje:

”Att iordningsställa känns inte säkert men att administrera borde väl inte vara något problem. Åtminstonen inte när det gäller läkemedel per os eller rektalt? I slutenvården har ju undersköterskorna riktig utbildning. Vilket inte alltid är fallet i till exempel hemtjänsten”.

Vissa inlägg är nedkortade.

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida