Sophiahemmet högskola

Studenter avråder andra att söka till Sophiahemmet

Studenter avråder andra att söka till Sophiahemmet
Angelica Novac sökte liksom så många andra akutsjukvårdsprogrammet på Sophiahemmet på grund av dess goda rykte. Detta goda rykte tycker hon att ledningen svärtat ner.

"Ni svärtar ner ert goda rykte". Det skriver studenter som går specialistutbildningen i akutsjukvård till rektorn och ledningsgruppen på Sophiahemmet högskola. De uppmanar nu andra som sökt utbildningen att dra tillbaka sina ansökningar.

8 maj 2017

– Det kanske kan få Sophiahemmet att vakna till och erkänna att de har gjort fel. De kommande studenterna kommer inte att få samma fina utbildning som vi hittills har fått, säger sjuksköterskan Angelica Novac som tillsammans med ett 30-tal kolleger påbörjade specialistutbildningen i akutsjukvård på Sophiahemmet högskola hösten 2016.

Akutsjukvårdsprogrammet startades för cirka tio år sedan, av sjuksköterskan Anders Widmark som är specialistutbildad inom såväl akutsjukvård som anestesi och intensivvård. Han var en mycket omtyckt lärare på både ambulansprogrammet och akutsjukvårdsprogrammet. När skolan krävde att programmet skulle ledas av en disputerad person valde han att säga upp sig.

Fick svar strax före midnatt

Studenter har tidigare vädjat om att han skulle få vara kvar som programledare för akutsjukvårdsutbildningen. Så har det inte blivit. Så sent som i går kväll mejlade de studenter som påbörjade utbildningen hösten 2016 ett brev till både rektorn Johanna Adami och ledningsgruppen där de begär att Anders Widmark ska få vara kvar. De fick svar från Johanna Adami redan någon timme före midnatt.

– Det är jättemärkligt. Ledningsgruppen kan knappast ha sammanträtt en söndagskväll. Problemet med rektorn är att hon säger olika saker hela tiden. Hon har bland annat sagt att inga lärare slutat, trots att vi vet att det är fel. Sen sa hon att det inte kommer att påverka utbildningen, vilket det gör eftersom vi numera inte har någon lärare med formell specialistkompetens.

I sitt svar till studenterna förklarar Johanna Adami att ”Vi har samma starka lärarkompetens som tidigare även efter att några medarbetare valt att sluta”.

Eleverna kan mer än lärarna

Den som tagit över Anders Widmarks roll som programansvarig har disputerat i folkhälsovetenskap, på en grupp äldre människor i Bangladesh. Han saknar specialistkompetens och praktisk erfarenhet av akutsjukvård. Han är även ansvarig för ambulansprogrammet. Till hösten anställs en lärare med specialistutbildning, men hon är narkossjuksköterska. Den tredje läraren saknar specialistkompetens.

I brevet förklarar studenterna att de flesta på kursen har större klinisk och teoretisk kompetens i akutsjukvård jämfört med vad den programansvarige som ska examinera dem har.

– De två terminerna som jag läst, med Anders Widmark som programledare och lärare, har varit hur bra som helst. Vi har hittills fått en superutbildning. Till hösten tror vi tyvärr inte att det kommer att bli så. Vi på den här kursen har bara den vetenskapliga delen kvar, de som kommer att påverkas är de studenter som kommer efter oss, säger Angelica Novac som själv har arbetat fyra år på Karolinska universitetssjukhusets akutmottagning i Huddinge där hon är anställd.

Felaktigt svar från rektorn

I sitt svar till studenterna förklarar Johanna Adami att Anders Widmark lovat att hjälpa till med uppstarten i höst.

Anders Widmark själv är förvånad över svaret som rektorn lämnat.

– Jag har fått en förfrågan om att delta vid uppstarten. Men det är något jag måste ta med min blivande arbetsgivare och få godkänt därifrån. Jag har ännu inte svarat rektorn på hennes förfrågan, säger Anders Widmark.

Bakgrunden

Som Vårdfokus tidigare berättat har en omorganisation på Sophiahemmet högskola lett till att så gott som samtliga specialistutbildade lärare i protest har sagt upp sig från programmen i ambulanssjukvård och akutsjukvård. Akademiska meriter krävs numera för att leda ett utbildningsprogram på Sophiahemmet. De specialistutbildade sjuksköterskor som i cirka tio år lett de båda programmen fråntogs sitt ansvar. När de sa upp sig beslutade även övriga specialistkompetenta lärare att lämna skolan.

Höstens intag till ambulanssjuksköterskeutbildningen är stoppat. De studenter som nu går utbildningen har vädjat till andra högskolor och universitet att ta över klassen, tillsammans med de specialistkompetenta lärarna. Karolinska institutet i Solna har sagt nej, men på Mälardalens högskola och universitetet i Uppsala utreds fortfarande om det är möjligt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida