Specialistutbildning

Missnöjda Sophia-studenter vill byta högskola

Missnöjda Sophia-studenter vill byta högskola
Studenter som läser till ambulanssjuksköterska på Sophiahemmet högskola är så missnöjda att de nu vänder sig till andra universitet och högskolor för att få fortsätta sin utbildning där. Arkivbild TT

Majoriteten av studenterna på Sophiahemmet högskolas specialistutbildning för ambulanssjuksköterskor är så missnöjda med kvaliteten på undervisningen att de nu vädjar till andra högskolor om att få flytta utbildningen dit, tillsammans med sina gamla lärare.

I ett brev till Karolinska institutet i Stockholm, Uppsala universitet och Mälardalens högskola ber majoriteten av studenterna på Sophiahemmets specialistsjuksköterskeprogram med inriktning ambulanssjukvård att tillsammans med sina tidigare lärare få flytta utbildningen dit.

Sade upp sig

Orsaken är den turbulens som uppstått på Sophiahemmet högskola sedan ledningen i höstas beslutade att alla programansvariga ska ha disputerat. Akademiska meriter värderas högre än specialistkompetens, vilket ledde till att de programansvariga för akutsjukvårds- respektive ambulanssjukvårdsutbildningen fråntogs sina roller. Det ledde till att lärarna sade upp sig.

Enligt flera samstämmiga vittnesmål som Vårdfokus tagit del av blev den programansvarige på ambulansutbildningen uppkallad till rektorn för att därefter tvingas lämna skolan samtidigt som hon belades med yppandeförbud. Detta ledde till att ytterligare ett par lärare med specialistkompetens sa upp sig, vilket gör att utbildningen sedan i våras i princip helt saknat lärare med specialistkunskaper och erfarenheter från den prehospitala ambulansvården.

Rektorn förnekar uppgifterna

Rektorn på skolan, Johanna Adami, har kategoriskt förnekat de flesta av de uppgifter som lärare, studenter och andra berättat om och som delvis också finns styrkta i interna dokument. Inte minst har studenter vittnat om hur dålig utbildning har blivit sedan i princip alla specialistkompetenta lärare försvunnit.

Kvar finns endast en långtidssjukskriven och en nyanställd specialistutbildad lärare på halvtid. Den som leder programmet har disputerat, men har varken teoretisk eller praktisk erfarenhet av hur det är att arbeta som ambulanssjuksköterska.

Inte nöjda med svar

Studenterna har flera gånger skrivit till ledningen för att försöka få svar på hur situationen ska rätas upp. Men de har inte varit nöjda med den respons som de fått. I ett brev till dem har rektorn Johanna Adami bland annat förklarat att skolan har lika hög kompetens på samtliga utbildningar som tidigare, vilket studenterna inte håller med om.

I brevet som skickades till de andra högskolorna i går kväll berättar studenterna om vilka drastiska förändringar som skett sedan lärarna försvann från utbildningen, mitt under innevarande termin.

Har mer erfarenhet än lärare

”Kvaliteten på utbildningen har sjunkit markant. Vi får inte längre relevant feedback på våra inlämnade arbeten. Innedagarna har präglats av upprepningar av tidigare föreläsningar och de givande seminarierna har uteblivit på grund av att kompetens för att leda dessa saknas”, skriver studenterna samtidigt som de berättar att flertalet av dem har längre erfarenhet av ambulanssjukvård än de som numera undervisar på utbildningen.

De berättar också att många sökte sig till Sophiahemmet högskola på grund av det goda rykte som specialistutbildningen i ambulanssjukvård hade, framför allt på grund av det mycket kompetenta och erfarna lärarteamet. Efter det som hänt söker sig flera av de som går utbildningen nu till andra högskolor.

Vill att lärarna följer med

I brevet vädjar de till Karolinska institutet, Uppsala universitet och Mälardalens högskola om att få flytta över den återstående utbildningen till deras lärosäten. Lärarna som har sagt upp sig har sagt att de gärna håller i undervisningen, men att de för närvarande saknar ett lärosäte. Studenterna önskar därför att även dessa ska få följa med till den högskola som tackar ja till att ta emot dem.

Läs också: Små flyttchanser för Sophia-studenter

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida