Barn- och ungdomspsykiatri

Svidande kritik mot barn- och ungdomspsykiatrin i Helsingborg

Svidande kritik mot barn- och ungdomspsykiatrin  i Helsingborg
Den stora bristen på personal vid bups öppenvårdsmottagning i Helsingborg har lett till att barn med ångest inte fått behandling utan satts på väntlista utan information om när de kunde förväntas få vård. Arkivbild: Getty Images

Ivo riktar svidande kritik mot bup:s öppenvårdsmottagning i Helsingborg. Köerna är fortfarande för långa och det saknas läkare och psykologer. Men för första gången på mycket länge är samtliga sjukskötersketjänster besatta.

28 november 2019

Som Vårdfokus tidigare berättat har barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen  i Helsingborg länge brottats med en nedåtgående spiral av uppsägningar. Ett tag var samtliga sjukskötersketjänster vakanta. När nya rekryterades fanns det inte tillräckligt med personal för att de skulle kunna introduceras i arbetet på ett vettigt sätt, vilket ledde till att de inte stannade särskilt länge.

Alla yrkesgrupper

Men det har inte bara varit brist på personal i sjuksköterskegruppen. Det har även saknats läkarsekreterare, specialistläkare och psykologer.

– Det är en väldigt trevlig arbetsplats med mycket gemenskap mellan yrkesgrupperna. De allra flesta som slutat har velat jobba inom barnpsykiatrin. Men när man känner att man gör sitt bästa och ändå inte räcker till leder det till psykisk samvetsstress.

Barnsjuksköterskan Eva Larsson ör förtroendevald på bup:s öppenvårdsmottagning i Helsingborg. Foto: Anders Olsson

Den förklaringen ger Eva Larsson till att det varit svårt att få tag på personal. Hon är barnsjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet på arbetsplatsen. Hon berättar att hon under en längre tid har krävt att ledningen ska ta fram en arbetsbeskrivning för sjuksköterskorna.

”Behöver hjälp att prioritera”

– När inflödet av patienter är så stort som det är behöver personalen få hjälp att prioritera, säger Eva Larsson.

I maj i år gjorde Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, en inspektion där personalen och ledningen intervjuades. Listan på brister som tillsynsmyndigheten fick till sig var lång. Här är några axplock:

  • Strukturen på mottagningen rämnade.
  • Remisser blev liggande utan att bli bedömda.
  • Barn och unga som behandlades med läkemedel följdes inte upp. Ibland sattes läkemedel inte in just för att man inte kunde följa upp medicineringen.
  • Patienter med ångestsjukdom fick ingen behandling utan sattes på vänt utan information om när patienten kunde förväntas få vård.
  • Patientsäkerhetsarbetet med avvikelser och skattningar av patientsäkerhetsrisker hade upphört.
  • Den största risken för vårdskador fanns hos patienter som behövde behandling och patienter som hade självmordstankar.

Sedan dess har ledningen vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med situationen. En ny enhetschef har tillsatts och alla sjukskötersketjänster är för första gången  på länge tillsatta.

– Den nya enhetschefen har ett väldigt bra tänk kring strukturen. Det känns som att det kan bli någonting bra av det här i sjuksköterskegruppen, säger Eva Larsson.

Fortsatt stora problem

Men mottagningen dras fortfarande med stora problem. Det råder stor brist på såväl psykologer som läkare.

– Sjuksköterskornas största uppgift är att träffa de patienter som medicinerar, för att bedöma hur behandlingen fungerar. Om dosen måste ändras eller vi bedömer att patienten behöver något annat läkemedel måste det tas med en läkare. Som det nu är kan det gå flera veckor innan patienten kan få svar, vilket gör att vi inte kan fullfölja vårt arbete, säger Eva Larsson.

Ivo konstaterar i sitt beslut att det fortfarande finns allvarliga brister i tillgängligheten till psykologisk medicinsk utredning och behandling. Enligt tillsynsmyndigheten måste vårdgivaren även fortsatt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador.

Ivo har avslutat ärendet men påpekar i sitt beslut att det kan komma att följas upp längre fram.

Diarienummer hos Ivo: 8.5-14858/2019-9.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida