Läkemedel

Vårdförbundet vill se utökad förskrivningsrätt för sjuksköterskor

Vårdförbundet vill se utökad förskrivningsrätt för sjuksköterskor
Idag kan distriktssköterskor, vissa specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor med farmakologisk extrautbildning förskriva mediciner som rör omvårdnadsuppgifter och ge behandling av lättare symtom. Arkivbild: Mostphotos

Sjuksköterskor med förskrivningsrätt bör få skriva ut alla receptfria läkemedel. Specialistsjuksköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor bör dessutom kunna ordinera andra vanliga mediciner inom sitt kompetensområde, menar Vårdförbundet.

25 september 2019

Vårdförbundet vill se en översyn av sjuksköterskors förskrivningsrätt.

– Vården förändras och går mot en mer nära vård. Vi har sjuksköterskor i specialområden som diabetes, astma och allergi, som bör få utökad förskrivningsrätt. Dessutom kan specialistsjuksköterskor och de avancerade specialistsjuksköterskor som hittills inrättats sina specialområden och borde kunna förskriva läkemedel där, säger Ann Johansson, Vårdförbundets vice ordförande.

Särskild läkemedelslista

Idag kan distriktssköterskor, vissa specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor med farmakologisk extrautbildning förskriva de läkemedel som finns på Socialstyrelsens särskilda läkemedelslista. På den finns en lång rad läkemedel, varav de allra flesta är receptfria.

Läkemedlen sjuksköterskor får förskriva ska röra omvårdnadsuppgifter och ge behandling av lättare symtom.

Listan uppdateras regelbundet med aktuella förändringar. I år föreslås bland annat att Ibuprofen infusionsvätska och nikotinersättningsmedlet Champix inte ska få skrivas ut av sjuksköterskor, men att exempelvis hudlösningen Betnovat ska få förskrivas.

– Det görs mindre justeringar. Men vi tycker inte att det räcker, det behövs en mer övergripande översyn. Vi tänker framåt, på den vård som kommer behövas. Sjuksköterskor med farmakologisk utbildning, inom specialområden kan ta större ansvar genom att själva förskriva vissa läkemedel och också bidra till att effektivisera vården.

.

Diabetes och astma

Vårdförbundet skriver i sitt remissvar till Socialstyrelsen om årets justeringar att man bör pröva att ge sjuksköterskor ökad förskrivningsrätt inom ramen för särskilda vårdprogram, som diabetes, astma och allergi.

Vårdförbundet vill också se att Sverige får fler avancerade specialistsjuksköterskor och att för att den nya rollen ska kunna utnyttjas fullt ut, bör förskrivningsrätt följa med.

– Vi menar inte fullständig förskrivningsrätt, men inom ramen för sitt specialistområde, liksom för andra specialistsjuksköterskor. Vi ser också att barnmorskor i en avancerad funktion skulle kunna förskriva fler läkemedel.

I remissvaret ifrågasätter Vårdförbundet att Socialstyrelsen hänvisar till att sjuksköterskornas kompetensområde är omvårdnad och menar att det är begränsande. Vårdförbundet lyfter fram att utbildningen även innehåller exempelvis medicin och farmakologi.

Dessutom kräver Socialstyrelsen redan att de som förskriver har specialistutbildning eller extrautbildning i farmakologi och sjukdomslära.

Därför ser Ann Johansson ser ingen anledning till varför förskrivningsrätten inte skulle kunna utökas.

– Vi har vår legitimation, och den kräver att vi fortbildar och utvecklar oss på lämpligt sätt. Det borgar för patientsäkerheten. Vi pratar ju inte om full förskrivningsrätt, utan en utökad.

I somras debatterade en infektionsläkare och en barnläkare i Läkartidningen för en utvidgning av sjuksköterskors förskrivningsrätt av penicillin. De menade att vården skulle kunna bli effektivare vid halsfluss, och att fördelarna var fler än nackdelarna.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida