Arbetstidsavtalet på Karolinska

”Vi har fått hopp om kompensation”

”Vi har fått hopp om kompensation”
Sofia Mäenpää, Jennifer Silnicki, Emma Karlsén och Ana Cederberg hoppas att samtalen med arbetsgivaren ska leda till att de kompenseras ekonomiskt för det nya arbetstidsavtalet. Foto: Ingrid Johansson/Mitti

När Sofia Mäenpää fick sin aprillön var ob-tillägget 4 200 kronor lägre än tidigare. Hon är en av nio sjuksköterskor inom Tema hjärta/kärl på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge som överväger att säga upp sig på grund av det nya arbetstidsavtalet. Men nu har ett litet hopp tänts.

30 april 2019

Det har gått en månad sedan det nya arbetstidsavtalet infördes på hela Karolinska universitetssjukhuset. Vad det betyder för plånboken blev tydligt när aprillönen kom.

– För mig innebar det 4 200 kronor mindre i ob-ersättning jämfört med vad jag haft tidigare. Jag har mått jättedåligt över det här, det är både en principsak och mycket pengar det handlar om, säger Sofia Mäenpää, sjuksköterska på hjärtintensiven vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Kräver ekonomisk kompensation

Nio sjuksköterskor på avdelningarna M82 och M84 har skrivit ett brev till ledningen där de protesterar mot inkomstsänkningen och kräver kompensation på grundlönen. De har alla tidigare haft det avtal som kallas Tabell 4 och som gett bättre ersättning framför allt på kvällar, nätter och helger.

– Vi har flaggat för det här sedan i höstas, men ville avvakta och räkna på hur det nya avtalet skulle slå. Jag förstår att det här avtalet är bra för den stora mängden, men vi är ändå många som drabbas negativt, säger Sofia Mäenpää.

Sofia Mäenpää arbetar på hjärtintensiven på Karolinska Huddinge och är förtroendevald för Vårdförbundet. Foto: privat.

Hon begriper inte hur Karolinska har resonerat när de på tvärs med skrivningarna i det nya avtalet valt att inte kompensera dem som får sänkt inkomst. Men för Sofia Mäenpää och hennes kolleger har ändå ett hopp tänts de senaste dagarna.

– Vi har haft en bra dialog med våra chefer och fått till svar att målsättningen är att ingen ska förlora på det nya avtalet. Vi har blivit lovade att alla ska få individuella samtal där vi ska gå igenom hur mycket pengar det handlar om och på vilket sätt vi ska få kompensation.

Fortsatt oro innan allt är klart

Sofia Mäenpää och hennes kolleger är glada för att dörrarna inte har stängts och hoppas att det ska gå att lösa.

– Vi tycker att vi har fått ett bra bemötande, men sen får vi se vad det mynnar ut i. Innan vi vet finns ändå en fortsatt oro för hur de här beräkningarna ska göras och om vi får kompensation på grundlönen som vi har krävt.

Vårdfokus har sökt Anders Ahlsson, temachef för hjärta och kärl. I ett mail svarar han så här på våra frågor kring hur sjuksköterskorna ska kompenseras: Chefer har dialog med medarbetare för att se hur avtalet påverkar på individnivå. Om någon medarbetare drabbas negativt kommer vi försöka lösa det, men exakt hur är inte klart”.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida