Psykisk ohälsa

Viktigt att följa den psykiska hälsan hos unga fetmaopererade

Viktigt att följa den psykiska hälsan hos unga fetmaopererade
Ungdomar som genomgår fetmaoperation behöver mer stöd än vuxna. Arkivbild: Colourbox

Många unga som opererats för fetma mår bättre både fysiskt och psykiskt - men en del av dem har mer symtom på ångest och depression än förväntat. Det visar en stor studie av nästan samtliga ungdomar som har genomgått operationen.

– Ungdomar som genomgår fetmakirurgi är en psykologiskt utsatt grupp. Om operation ska vara en ordinarie behandling måste vården bli bättre på att möta deras behov av psykosociala insatser.

Det säger Kajsa Järvholm, psykolog vid Skånes universitetssjukhus, som i slutet av september disputerar på en avhandling där hon bland annat har följt 88 ungdomar som har genomgått fetmaoperation i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Fyra av fem mår bättre

Vårdfokus har tidigare berättat om resultaten av studien som visar att fyra av fem unga som genomgått gastric bypass mår bättre psykiskt efter operationen. Men en av fem mår fortsatt dåligt och lider av depression, ibland riktigt allvarligt. De som mått sämst psykiskt innan operationen har störst risk att må dåligt efteråt.

Förutom symtomen på ångest och depression har 14 procent av de som opererades självmordstankar två år efter operationen.

Hjälper inte mot alla bekymmer

Många ungdomar vill genomgå en fetmaoperation och de har också höga förväntningar på resultatet. Den yngsta som Kajsa Järvholm har träffat är 13 år.

– Många är också väldigt nöjda efteråt och mår bättre fysiskt och psykiskt, men en viktoperation hjälper inte mot alla ens bekymmer, säger hon till SR Ekot.

Vården behöver göra mer

Fetmaoperationer på ungdomar under 18 år har genomförts på försök och det är inte klart om det ska införas reguljärt i svensk sjukvård. Kajsa Järvholm betonar att fetmaoperationer på unga patienter kräver ett utökat omhändertagande.

– Ungdomar är mer psykologiskt ömtåliga än vuxna och vården behöver göra mer för att förbereda dem för operationen, men också följa dem psykiskt efter operationen. Det är framförallt viktigt under det andra året, säger hon till Ekot.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida