Student

”Coolt att ha varit en av de första”

”Coolt att ha varit en av de första”
Ebba Rigbo och Isabelle Svensson, två sjuksköterskestudenter som är bland de första att ha gjort praktik med andra studenter från andra vårdutbildningar på kua och kum i Kalmar och Jönköping.

Nu får fler chansen att göra praktik tillsammans med studenter från andra vårdutbildningar. Sjuksköterskestudenterna Ebba Rigbo och Isabelle Svensson var bland de första att testa de nystartade kliniska utbildningsenheterna i Kalmar och Jönköping.

20 november 2020

I en sal på kirurgen i Kalmar har det skett spännande saker under hösten. Här har studenter från sjuksköterskeprogrammet och läkarlinjen för första gången i sjukhusets historia fått göra praktik tillsammans på den nya kliniska utbildningsavdelningen, kua.

Med ansvar för tre akuta kirurgpatienter har två sjuksköterskestudenter och en läkarstudent delat på allt som skulle göras — från operationsförberedelser och omläggningar till rondarbete och provtagningar.

De blivande sjuksköterskorna har kunnat fråga sina framtida läkarkollegor om det medicinska, samtidigt som de har fått visa hur man spolar katetrar och förbereder inför undersökningar. Allt medan deras handledare stått vid sidan om och bara lagt sig i om det varit nödvändigt.

— Vi gjorde checklistor på vad som skulle göras och stämde av flera gånger per pass. Det kändes tryggt, vi hade koll, berättar Ebba Rigbo som går sista terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Blev som en minifamilj

Trots att praktiken bara varade två veckor tycker hon att teamet lärde känna varandra väldigt bra och att de blev som en liten minifamilj. I framtiden tror Ebba Rigbo att hon kommer ha stor nytta av praktiken på kua.

— Jag har blivit mer ödmjuk inför de andras professioner och lärt mig att helheten är större än delarna. Dessutom känns det lite coolt att ha varit en av de första som gick på kua — det kan jag berätta när jag träffar studenter i framtiden.

Denna termin har också Hälsohögskolan vid Jönköpings universitet startat en klinisk utbildningsmottagning, kum. Den ligger på Tenhults vårdcentral och sjuksköterskestudenten Isabelle Svensson var en av de som lottades att göra vfu där.

— Först tänkte jag — åh nej, inte ett sådant där projekt. Informationen från skolan var inte så bra och jag visste inte vad jag kunde vänta mig. Med när jag väl kom till vårdcentralen kändes det bra, säger hon.

Jobbigt se sig själv på film

På kum har Isabelle Svensson träffat patienter tillsammans med en blivande läkare och en arbetsterapeutstudent. Beroende på typen av besök har de olika yrkeskategorierna turats om att ta huvudansvar.

Alla patientmöten har filmats för att sedan användas som underlag i de dagliga reflektionerna med professionshandledarna. Isabelle Svensson säger att det har varit lärorikt.

— När man väl kommit över tröskeln att se sig själv på film kändes det okej. Jag fick syn på saker som jag inte annars hade tänkt på. Till exempel om jag tittade på klockan en gång för mycket, det är ju sådant som patienten ser och kanske känner sig stressad av, säger hon.

Överlag har reaktionerna från patienterna varit mycket positiva, både i Kalmar och Jönköping, berättar Ebba Rigbo och Isabelle Svensson.

— De fick lite extra omsorg, det är ju väldigt speciellt att vara på sjukhus under en pandemi när anhöriga inte fick hälsa på. Vi gav dem det bästa vi kunde och de fick kontinuitet eftersom det var samma vårdlag hela tiden, säger Ebba Rigbo.

Träna på teamarbetet

Att göra vfu på en klinisk utbildningsenhet är ett sätt att tillämpa interprofessionellt lärande, IPL. Modellen ingår i läroplanen inom de flesta vårdutbildningarna, men ändå är det inte alla lärosäten som erbjuder möjligheten att göra praktik tillsammans.

För att få till fungerande enheter krävs det ett gott samarbete mellan regionen och högskolan. Ofta tar det flera år av förberedelser för att få till lämpliga lokaler, handledare och annan logistik.

Det interprofessionella lärandet står högt på Vårdförbundet Students agenda och är en del av den studentpolitiska plattformen. Det ska prioriteras inom alla tre yrkeskategorierna.

— Vi måste träna på teamarbetet både för vfu och för framtiden, det är jätteviktigt. Därför vill vi att det ska finnas på alla lärosäten. Det borde verkligen ligga i regionernas och verksamheternas intresse, vi är ju deras framtida kollegor, säger Nadja Ståhl, ordförande för Vårdförbundet Student.

Rustar för teamarbetet

Att lära med, om och av studenter från andra vårdutbildningar tränar förmågan att arbeta i team, vilket i sin tur leder till ökad patientsäkerhet och effektivitet i vården. Det kallas för interprofessionellt lärande, IPL.

Det kan bland annat handla om gemensamma seminarier, praktik tillsammans eller så kallade skuggningar då en student får följa en annan yrkeskategori under en dag.

Modellen har funnits i Sverige drygt 25 år och Linköpings universitet var först ut. Karolinska Institutet och Lunds universitet följde strax efter och i dag finns modellen vid samtliga lärosäten.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida