Efter massiv flykt försöker onkologen på Karolinska hitta arbetsro

Efter massiv flykt försöker onkologen på Karolinska hitta arbetsro
På bara drygt fem månader lämnade ett 50-tal sjuksköterskor onkologen på Karolinska. Nu försöker kliniken hitta balans.

Under årets första fem månader lämnade 53 sjuksköterskor kliniken.

Vårdfokus har i flera artiklar beskrivit det ansträngda läget på den onkologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. Förra året överskreds budgeten, vilket innebär att man under 2015 måste dra ner kostnaderna med cirka 40 miljoner kronor.

Den redan hårt ansträngda personalen nåddes av beskedet i höstas. Det senaste halvåret har varit tufft och många har valt att gå vidare till andra arbetsplatser. Exakt hur många det handlar om har tidigare inte varit känt.

Över 50 har lämnat

Vårdfokus har tagit del av arbetsgivarens sammanställning över personalrörligheten under perioden 1 januari – 26 maj 2015. Under denna period har 53 sjuksköterskor, 7 undersköterskor och 13 läkare lämnat kliniken. Omkring 15 sjuksköterskor har anställts under våren, men eftersom det redan fanns vakanser saknades ändå 51 sjuksköterskor i slutet av maj.

Situationen blev till slut så ansträngd att kliniken under våren fick dispens från det sjukhusövergripande stoppet mot bemanningspersonal. Men kravet på minskade kostnader har ändå gjort det nödvändigt att se över personalbudgeten.

– För att komma i balans har vi vakanshållit vissa rader när folk har gått i pension. Sen var det omkring fem läkare som inte fick sina vikariat förlängda. Men den största besparingen var att vi under flera månader inte tog in extern bemanning, säger Annelie Liljegren, tillförordnad verksamhetschef på onkologiska kliniken.

”Kan skapa lite trygghet”

De akuta lösningarna i vintras skapade turbulens, men i dag är läget betydligt bättre. ”Under kontroll”, enligt Annelie Liljegren. På veckobasis följer hon noggrant utvecklingen för produktion, kostnader och ekonomi.

– Det gör att jag kan skapa lite mer trygghet i kliniken – det kommer inga stora och plötsliga överraskningar.

Under de fyra svåraste semesterveckorna har man erbjudit sjuksköterskor som tar extra pass dubbel ersättning. En del har nappat, vilket gjort det möjligt att hålla relativt många vårdplatser öppna. Enligt Annelie Liljegren är det bara 4-5 vårdplatser i snitt per vecka som hittills varit stängda under sommaren.

Tillfällig beordring av personal

För några veckor sedan behövdes dock sjuksköterskor beordras in för att täcka upp enstaka pass. Något som Annelie Liljegren menar var en tillfällig nödlösning.

– Jag har varit ute och pratat med personalen och sagt att man ska känna sig trygg i att inte behöva bli beordrad. Det tror jag har skapat ett lugn.

De sjuksköterskor som Vårdfokus har pratat med säger tvärtom att stressen gör sig påmind varje dag. De längtar till att sommaren ska vara över, för då kommer många av de erfarna kollegerna tillbaka från sina semestrar.

Tröttkörda sjuksköterskor

– Man måste jobba väldigt fort för att hinna med allt, och några avvikelser har vi inte råd med. Vi är alla väldigt trötta, vilket skapar en oro för att man ska missa någonting. Men vi håller ändå en bra stämning i gruppen, säger en sjuksköterska som vill vara anonym.

Samtidigt lyfter hen fram Annelie Liljegrens insatser och engagemang.

– Hon försöker skapa ett lugn, hon gör ett bra jobb. Men det är ändå tufft och vi är fortfarande för få. Anledningen till det är lönen, punkt slut. Med skäliga löner skulle säkert många fler vilja jobba här, och stanna kvar, säger sjuksköterskan.

Hoppas kliniken blir attraktiv

Annelie Liljegren väljer att ta fasta på det positiva, det som blivit bättre. Hon återkommer till ord som lugn, arbetsro, transparens och kontroll. Hennes personliga upplevelse är att stämningen blivit bättre, och förhoppningsvis kan det skapa ringar på vattnet och göra arbetsplatsen mer attraktiv.

– Det finns indikationer på att en del kan tänka sig att komma tillbaka så småningom. Jag har även träffat sjuksköterskestuderande, försökt lyssna in vad de har för ambitioner och tydligt visat att vi är måna om, och intresserade av, dem som kan tänka sig att komma till oss.

Kommer ni klara hösten utan att ta in extern personal?

– Jag väljer att förhålla mig ödmjuk i frågan. Jag tror nog att vi kommer att behöva söka dispens för att ta in en del extern personal. Tyvärr är det även ont om sjuksköterskor på den fronten. Det finns inga enkla lösningar i det här läget.

Den onkologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset är Sveriges största cancerklinik. Man har 220 000 patientbesök per år i öppenvård och 4 200 vårdtillfällen inom slutenvård. Kliniken har sammanlagt 600 medarbetare och finns rent organisatoriskt vid Radiumhemmet i Solna, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida