Efvas råd stärker facket

Vårdförbundet och de andra facken på Sundsvalls sjukhus såg sig om efter nya sätt att hävda arbetsmiljö och patientsäkerhet. Ögonen föll på Efva Åström, nypensionerad arbets-miljöinspektör.

25 februari 2010

På fredagen vred och vände huvudskyddsombuden på frågan om hur de skulle kunna jobba vidare mot de drastiska nedskärningarna på Sundsvalls sjukhus. På lördagen skrev Efva Åström en debattartikel i Sundsvalls Tidning. På måndagen tog de kontakt med henne.?

– Vi känner ju Efva efter alla hennes år som inspektör här på sjukhuset och vet vilken ypperlig person hon är. Vi tänkte att hon nu, när hon var pensionär, skulle känna sig friare att hjälpa oss. Så vi ringde upp henne, och hon hade inget emot att bli vår mentor, berättar Margaretha Sandström, Vårdförbundets huvudskyddsombud på sjukhuset.??

Bara några dagar senare träffade hon det dryga hundratalet förtroendevalda för de fyra fackföreningarna som finns på sjukhuset för att berätta om vad arbetsmiljölagstiftningen ger för möjligheter.?

– Lagarna ger de anställda en mycket stark ställning gentemot arbetsgivaren. Det borde vårdpersonalen använda sig av i mycket större utsträckning, säger hon.?

Efva Åström är i grunden biomedicinsk analytiker och var i början av 1990-talet ordförande för shstf:s länsavdelning (före detta Vårdförbundet) i Västernorrland. Men sedan lämnade hon yrket för att bli arbetsmiljöinspektör i Härnösandsdistriktet, som omfattar Västernorrland och Jämtland. Sedan årsskiftet är hon pensionär.?

– Jag försökte gjuta mod i dem. Jag sa till dem: Stig fram och använd lagen, i den har ni en mycket bra verktygslåda, berättar hon.?

I arbetsmiljölagen har de fackliga före­trädarna ett mycket kraftfullare redskap än något annat man kan ta till som facklig organisation. Är det fara för arbetstagarnas hälsa kan skyddsombudet stänga arbetsplatsen omedelbart eller via en anmälan till Arbetsmiljöverket få till snabba åtgärder.?

När det gäller situationen på Sundsvalls sjukhus hänvisar hon till reglerna som finns i författningen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets författningssamling 2001:1). Hon pekar på de risker för ohälsa och olycksfall som kan uppstå när man genomför förändringar i verksamheten (§8 i författningen)?

– Det största arbetsmiljöhotet som jag kan se att sjukvårdspersonalen upplever är risken att de ska skada patienterna. Däremot tar de inte så allvarligt på om ventilationssystemet fungerar eller lokalerna är ändamålsenliga, säger Efva Åström.??

Hon understryker att det inte är självklart var gränsen för det oacceptabla går. Därför bygger lagstiftningen på samverkan.?

– Det slår mig att skyddsombuden är anmärkningsvärt oinformerade om vad som pågår. Det verkar vara så att konsulten sitter på sin kammare och funderar själv i stället för att informera och samverka.?

Sedan beslutet om sparbetinget kom 2008 arbetade dåvarande sjukhusdirektören Margaretha Rödén just genom att ta hjälp av de anställda, som i olika arbetsgrupper fick bedöma vad som var möjligt att förändra och vad som var absolut omöjligt att spara in på. Hon lät, med Efva Åströms ord, processen växa underifrån.??

Vårdförbundets ombudsman i Västernorrland, Conny Carlsson, tycker också att Margaretha Rödén arbetade på rätt sätt. Han vill inte måla den process som pågick under hennes ledning i rosenrött – de var inte överens om allt.?

– Men hon var bra på att få med sig folk, och hon kunde verksamheten, säger han.?

Men i mellandagarna fick hon sparken och konsultföretaget Mantec fick i princip fria händer att jobba på sitt sätt, även om besluten fattas av den nytillsatta sjukhuschefen Sigbjörn Olofsson.?

– De körde över Margaretha Rödén för att de tyckte att det gick för långsamt. Men när hon försvann stoppade processen upp. Jag har svårt att se hur de ska lyckas långsiktigt med besparingarna om de inte har de anställda med sig, säger Conny Carlsson.??

Sigbjörn Olofsson är ekonom och anser inte att det behövs medicinsk kompetens för att leda ett sjukhus.?

– Jag har arbetat åt fyra landsting i sammanlagt sju års tid så jag förstår villkoren. Den medicinska kompetensen finns det gott om här.?

Tidsplanen är strikt men inte orubblig.?

– Det kan komma fram saker i risk­analysen som gör att vi måste göra omtag. Även de fackliga förhandlingarna kan göra att tidsplanen spricker, säger han.

Läkarna är undantagna från sparbetinget. Eftersom det finns en vakans på 10 procent tycker han inte att man behöver titta på dem.?

Men om man tar bort 20-25 procent av övriga yrkesgrupper, borde inte läkarkåren minska med åtminstone 10-15 procent så att det blir balans mellan yrkesgrupperna? Sigbjörn Olofsson förstår inte resonemanget:?

– Det finns inget behov av någon proportionell millimeterrättvisa, säger han.

Samtidigt som Margaretha Rödén fick gå ökades sparbetinget från att 500 skulle få gå till 700. Den före detta arbetsmiljöinspektören Efva Åström tycker att det verkar »orimligt mycket« – hon känner till sjukhuset väl eftersom hon hade det på sitt bord som arbetsmiljöinspektör i Härnösand.?

Framför allt är hon kritisk mot att besparingarna bara ska drabba sjukhusets anställda.?

– Man borde först ha tittat på lokalerna, de externa tjänsterna, datasystemen, den regionala utvecklingen och vad det kan vara i stället för att först rikta in sig på sjukhusets kärnverksamhet, vården utförd av personalen, säger Efva Åström.?

Nu har Efva Åström lovat att hjälpa de fackliga organisationerna – Vårdförbundet, Kommunal, Läkarförbundet och sktf – med utvärderingen av de riskanalyser, som arbetsgivaren enligt lagen är tvungen att göra.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida