Nu flyr även narkossköterskorna Norrlands universitetssjukhus

Nu flyr även narkossköterskorna Norrlands universitetssjukhus
Den dåliga arbetsmiljön har lett till att allt fler sjuksköterskor sökt sig från operationscentrum på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Arkivbild: Elisabeth Sund

Tolv narkossköterskor har sagt upp sig från Norrlands universitetssjukhus. Tidigare har 16 intensivvårdssjuksköterskor sagt upp sig eller begärt förflyttning från operationscentrum. I båda fallen är orsaken dålig arbetsmiljö och hög arbetsbelastning.

13 augusti 2012

Vårdfokus har tidigare berättat att långa arbetspass, dålig arbetsmiljö och låga löner gjort att 16 sjuksköterskor sagt upp sig eller begärt förflyttning från intensivvårdsavdelningen.

Nu visar det sig att stora delar av operationscentrum har problem med arbetsmiljön. Tolv narkossköterskor av totalt 50 till 60 har sagt upp sig eller begärt tjänstledigt, och fler funderar på att sluta, skriver Västerbottens-Kuriren.

Högt tempo och personalbrist

Personalen vittnar om att tempot är så högt att det inte finns tid för raster eller toalettbesök, och personalbristen innebär att flera arbetsuppgifter får utföras av en person trots att det skulle ha behövts två.

Redan för ett år sedan visade en undersökning bland personalen att många var kritiska till det höga tempot. Trots det har ingenting hänt.

Under våren hotade Arbetsmiljöverket med vite om 100 000 kronor om inte situationen för narkosläkarna förbättrades. Enligt de narkossköterskor som Västerbottens-Kuriren pratat med är det snarast regel än undantag att operationer som inte hinns med dagtid ska utföras på jourtid. De som har beredskap kallas ofta in för att hjälpa till nattetid.

Inga tjänster annoneras

Verksamhetschefen Ritva Kiiski Berggren säger till tidningen att man jobbar med olika lösningar på problemet, som vidareutbildning av personal, stödfunktioner samt schemaläggning, och att kommunikation pågår med facken. Men trots personalflykten annonserar inte landstinget efter fler narkossköterskor.

– Vi har en ständigt pågående rekryteringsprocess. Vi söker personal genom kontakt med utbildningsplatser eller via direktkontakt med folk som kan tänkas börja jobba hos oss. Tyvärr är det svårt att få tag i sjuksköterskor med olika specialistkompetens, säger Ritva Kiiski Berggren till VK.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida