Ny vägledning ska minimera hälsoriskerna vid nattarbete

Ny vägledning ska minimera hälsoriskerna vid nattarbete

För att inspirera chefer och fackliga företrädare inom vård och omsorg att minimera de hälsorisker det innebär att trotsa dygnsrytmen och arbeta natt har tre partsorganisationer i Danmark tagit fram en skrift med råd.

För fem år sedan godkändes mångårigt nattarbete som orsak till bröstcancer i Danmark. Ännu längre har den danska sjuksköterskeorganisationen, Dansk Sygeplejeråd, arbetat aktivt med frågan och hjälpt många drabbade sjuksköterskor att få ut ersättning för nedsatt arbetsförmåga.

Råden i Natarbejde med faerre gener, handlar om att minimera risker och problem genom att bli bättre på att planera, anpassa och minska nattarbetet.

Skriften är resultatet av ett stort utvecklingsprojekt på 100 vårdarbetsplatser runt om i hela Danmark som Danske regioner, Sundhetskartellet och Kommunale Tjaenstemaend og Overenskomstanstatte, med 45 medlemsorganisationer, genomfört tillsammans.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida