Kirstens antroposofiska bvc i Järna förlorar sitt vårdavtal

Stockholms läns landsting säger upp avtalet med den antroposofiska barnavårdscentralen Kirstens Familjehälsa i Järna. Skälet är personalens kompetensbrist. Ägaren Kirsten Nisted ger dock inte upp.    

10 april 2013

För att få driva en barnavårdscentral med vårdavtal kräver Stockholms läns landsting att personalen består av sjuksköterskor med specialistutbildning i öppen hälso- och sjukvård eller med specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdom. På Kirstens Familjehälsa i Järna finns det en grundutbildad sjuksköterska, förutom ägaren – barnmorskan Kirsten Nisted.

Det var på Sjukvårdsutskott Söders sammanträde i går som uppsägningsbeslutet togs efter förslag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Redan i oktober 2010 berättade Vårdfokus att landstinget hade skickat ett varningsbrev till  Kirsten Nisted med krav på att åtgärda kompetensbristen. Annars kunde vårdavtalet brytas. Då tänkte Kirsten Nisted ansöka om dispens från kompetenskravet.

– Det var först på sommaren 2010 som vi förstod att landstinget inte godtog att jag som barnmorska hade likvärdig kompetens med den som krävs, som Socialstyrelsen kan göra, säger Kirsten Nisted.

Sedan dess har hälso- och sjukvårdsförvaltningen fört en dialog med Kirsten Nisted. Våren 2012 var en distriktssköterska med rätt kompetens anställd, men hon slutade i juli. Från augusti till den första mars i år gav landstinget dispens, men nu har den gått ut.

–Vi har haft en dialog med vårdgivaren om hur kompetenskraven ska kunna uppfyllas men det har inte lyckats, därför sägs avtalet upp. Nu ska vi informera föräldrarna så att de enkelt kan välja någon av de andra bvc-mottagningar som finns i närheten, säger Monica Lindell Olsson, enhetschef vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Knappt 400 barn berörs av beslutet, 256 av dem är barn boende i Stockholms län som listat sig på Kirstens Familjehälsa, plus 39 ”kvarvarande sexåringar” det vill säga sådana som får skolhälsovård först då de är sju år. Resten är utomlänspatienter som landstinget i sin tur får betalt för av Sörmlandslandstinget.

– Vi ska försöka driva verksamheten vidare. I första hand kommer vi att leta efter en sjuksköterska med rätt kompetens. I andra hand ska vi försöka erbjuda föräldrarna att gå här privat med sina barn, säger Kirsten Nisted.

Vårdavtalet löper ut den sista augusti.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida