Folkhälsa

Obligatoriskt med mässlingsvaccin i flera länder

Obligatoriskt med mässlingsvaccin i flera länder
Tyskland inför obligatorisk vaccinering mot mässling för dem som arbetar i hälso- och sjukvården och för barn och personal på förskolor och skolor. Arkivbild: Mostphotos

Nästa år måste både barn och anställda i tyska förskolor och skolor kunna visa att de är vaccinerade. Detsamma gäller för hälso- och sjukvårdspersonal.

Enligt tidningen Läkemedelsvärlden införs de nya vaccinationsreglerna från mars 2020. Detta trots att vaccinationstäckningen med den första dosen MPR-vaccin (mot mässling, påssjuka och röda hund ) ligger på 97 procent, vilket är ungefär samma som i Sverige.

Problemet i Tyskland är dock att vaccinationstäckningen för den andra dosen bara är 93 procent, vilket är lägre än de 95 procent som krävs för att ge så kallad flockimmunitet, det vill säga skydd även för de som inte är immuna.

Mässlingssmittan har under senare år ökat kraftigt i Europa. Enligt Världshälsoorganisationen WHO rapporterades cirka 90 000 fall av mässling inom EU under första halvåret i år.  Tyskland har fram till i dag haft cirka 500 fall.

Tyskland blir det tionde landet i EU som inför obligatorisk vaccinering av barn mot mässling. Övriga länder är:

  • Bulgarien
  • Kroatien
  • Tjeckien
  • Frankrike
  • Ungern
  • Italien
  • Polen
  • Slovakien
  • Slovenien

Även i Storbritannien diskuteras enligt Läkemedelsvärlden att göra MPR-vaccinet obligatoriskt. Detta efter att antalet mässlingsfall ökat samtidigt som vaccinationstäckningen med MPR-vaccinet sjunkit till cirka 90 procent för den första dosen och 86 procent för den andra.

I Sverige är det dock inte aktuellt med något vaccineringstvång. Här är fler än 97 procent av alla tvååringar fullvaccinerade enligt barnvaccinationsprogrammet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida