Vården uppmanas att säga nej till dokusåpor

Vården uppmanas att säga nej till dokusåpor
Säg nej till medverkan i tv-inspelningar, uppmanar Statens medicin-etiska råd i en debattartikel i dag. Foto: TT

Statens medicin-etiska råd anser att tv-serier om arbetet i ambulanser och på sjukhus har blivit ett etiskt problem.

19 mars 2014

Är det lagligt att filma personer i de mest utsatta situationer – i ambulanser, på akutmottagningar, svårt skadade, förvirrade eller kanske döende? Det är frågor som Statens medicin-etiska råd, Smer, ställer på Svenska Dagbladets debattsida i dag.

Tv-inspelningar i sjukhusmiljö har blivit vanligare och ledamöterna i rådet, där Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro ingår, uppmanar nu både personal och sjukhusledningar att inte delta eller teckna kontrakt med tv-bolag.

Ett av de mest uppmärksammade fallen skrev Vårdfokus om i sitt senaste nummer. I artikeln berättar en sjuksköterska om värdet att ge allmänheten en inblick i vården. Hon var med i TV3:s serie om arbetet på Akademiska sjukhuset i Uppsala där man bland annat fick följa en döende cancersjuk man.

Utan uppsåt

Där ansåg tingsrätten att sjuksköterskorna visserligen hade lämnat ut sekretessbelagda uppgifter, men att de inte haft uppsåt att bryta sin tystnadsplikt. Fallet kommer att prövas i högre instans och samtidigt pågår andra rättsfall om ”de vita dokussåporna”, som Smer kallar dem.

Ledamöterna i Smer tycker det är bra att fallen prövas, samtidigt som de beklagar att frågor som rör etiken i vården ska behöva avgöras i domstolar. ”Vi menar att vården är illa ute om den bara ska styras av legala överväganden”, skriver de i artikeln.

I vården, menar de, finns ett behov av vardagsförnuft och en ständigt pågående etisk diskussion. Smer stödjer Svenska läkaresällskapets och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd som uppmanar läkare och sjuksköterskor att inte delta i den här typen av tv-inspelningar.

Risk för missförstånd

Samma uppmaning riktas till ledningarna för landsting och sjukhus. Finns det risk för missförstånd när patienter ger sitt samtycke i en pressad situation? Och kan personal utsättas för risken att bryta mot tystnadsplikten? Det är frågor som ledamöterna bland annat anser ska ställas innan beslut om medverkan tas.

”Om det i landstingen finns osäkerhet kring hur grundläggande etiska värden ska tillämpas och patienter därför riskerar att kränkas och deras integritet hotas, så kan lagstiftningen behöva ses över”, skriver ledamöterna i Smer.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida