Sjukhusfilmning tas upp i Svea hovrätt

Familjen såg oförberedd sin döende far i tv-serie från akuten. Tingsrätten frikände landstinget — nu prövas fallet igen.

27 januari 2014

Inspelningen till tv-serien ”Sjukhuset” skedde på Akademiska sjukhuset i Uppsala och de anhöriga stämde Uppsala läns landsting för sekretessbrott. Mannens ansikte syntes inte i bild, men familj och vänner kände igen honom på rösten och kläderna. Uppsala tingsrätt ansåg inte att landstinget kunde dömas eftersom sjuksköterskorna som medverkat vid filmningen skyddas av sin meddelarfrihet.

Däremot prövades inte rätten till skydd för privatlivet enligt Europakonventionen. Domen överklagades av Centrum för rättvisa som företräder patientens anhöriga. Nu har Svea hovrätt beviljat prövningstillstånd i ärendet.

– Fallet är principiellt intressant och tingsrättens dom innehåller märkligheter. Det är därför välkommet att hovrätten omprövar fallet, säger Anna Rogalska Hedlund, ett av ombuden på Centrum för rättvisa.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida