»Vi behöver bli tydligare«

– Vi behöver bli tydligare med att vi har en roll att spela både för dem som arbetar i landstinget och hos privata vårdgivare, säger Vårdförbundets förbundssekreterare Mats Johnsson.

Men den fackliga närvaron i privat vård är inte så liten som man kan förledas att tro. Av Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar var 8 procent 2007 anställda på privata företag, medan andelen förtroendevalda där var 6 procent.

Den stora skiljelinjen går mellan stora och små privata arbetsplatser. På de stora vårdföretagen, i första hand i storstäderna, är många med i facket.

– Det är klart att det är skillnad att arbeta på ett ställe där chefen är en av tio anställda mot att jobba i ett stort och anonymt landsting, säger Mats Johnsson, förbundssekreterare på Vårdförbundet.

Vårdförbundet har från 1997 till 2007 ökat antalet medlemmar an­ställda i privata företag från 6 000 till drygt 7200.

För Vårdförbundet är den stora utmaningen att nå ut till de små privata företagen. Kongressen har lyft fram som en viktig fråga att förbundet måste bli synligare på privata företag och en översyn kommer att göras av hela organisationen.

– För dem som jobbar inom landstinget finns det alltid en fackexpedition där det står Vårdförbundet på dörren som man kan gå till, men på den privata lilla vårdcentralen har man inte alltid någon att vända sig till.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida