vitaminer

Pandemins mest omtvistade vitamin

Pandemins mest omtvistade vitamin
Flera forskningsprojekt kring Vitamin D och covid pågår. Foto: Getty images.

Kan brist på D-vitamin öka risken att drabbas av covid och bli allvarligt sjuk? Medan forskare världen över söker svaret på frågan ökar försäljningen av D-vitamintillskott.

Artikeln är uppdaterad med nya forskningsresultat 2021-03-31.

Hos fyra stora apotekskedjor ökade försäljningen av D-vitamin med mellan 43 och 55 procent under förra året. Det visar en koll som gjorts av tidningen Läkemedelsvärlden. De många artiklarna i media om att D-vitamin skulle kunna förebygga svår covid tycks ha gjort att människor anser att det kan vara värt att testa.

Intresset för kopplingen mellan just D-vitamin och olika sjukdomar har ökat stadigt. Att det är viktigt för skelettet är känt sedan länge, men under senare år har man upptäckt att D-vitamin också spelar en roll i kroppens immunförsvar och metabolism.

En mängd studier har undersökt D-vitaminets betydelse för andra sjukdomar: diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer, depression, ms, kol, astma för att bara nämna en del. I Cochranes databas hittar vi 87 systematiska översikter som handlar om D-vitamin.

‒ Man har studerat alla möjliga sjukdomar, men inte hittat så mycket stöd för effekt i kliniska studier, utan det är framför allt när det gäller luftvägsinfektioner som det är visat att D-vitamin kan göra nytta, säger Peter Bergman, docent vid Karolinska institutet och en framträdande forskare när det gäller D-vitaminets effekter på immunförsvaret.

D-vitamin och covid

Han berättar att den bild som framträtt i de studier som gjorts under pandemin är att patienter som läggs in på sjukhus för covid-19, och som har mycket låga nivåer av D-vitamin, har en dålig prognos med stor risk för ett allvarligt förlopp och behov av intensivvård.

Peter Bergman, docent, Karolinska institutet
Peter Bergman har studerat D-vitamin under många år. Foto: Ulf Sirborn/KI.

Det kan bero på olika saker, förklarar Peter Bergman. En möjlighet är att de låga nivåerna är en konsekvens av själva sjukdomen, att nivåerna av D-vitamin sjunker när man blir sjuk i covid-19. Om det är så studerar hans forskningsteam just nu i ett pågående projekt där de mäter D-vitamin hos patienter som lagts in för att se om nivåerna förändras under vårdtiden.

En annan möjlighet är att låga nivåer av D-vitamin samvarierar med andra riskfaktorer som övervikt, hög ålder och manligt kön som också är riskfaktorer för covid-19. Därmed kan ett så kallat falskt samband skapas där en yttre faktor leder till risk för svår covid och samtidigt till låga nivåer av D-vitamin.

En tredje förklaringsmodell är att D-vitaminbrist gör att immunförsvaret fungerar sämre.

Kan ge skydd

‒ Det har gjorts studier där höga doser D-vitamin getts till covid-patienter på sjukhus, men det har inte haft någon effekt. Det är alltså inget botande läkemedel, så kraftfull effekt har inte D-vitamin, säger Peter Bergman.

Däremot tror han, baserat på det man vet från studier om luftvägsinfektioner, att D-vitamin kan ge ett skydd om det tas som förebyggande behandling.

‒ Men det tar flera månader att få ett skydd och bygger på att man tar en daglig dos D-vitamin. Det behövs inga mega-doser utan ett dagligt tillskott på 1000-2000 enheter räcker bra. Då undviker man också risken för biverkningar.

Ofarligt i normala doser

2017 publicerade Peter Bergman, tillsammans med forskare från 13 andra länder, en omfattande genomgång av forskningsläget som visade att D-vitamin kan ha en skyddande effekt mot luftvägsinfektioner. Den har nu i vår uppdaterats med nya data från fler studier.

Resultaten bygger på 43 randomiserade och placebo-kontrollerade studier med nästan 49 000 deltagare. Den totala skyddseffekten mot luftvägsinfektioner var 8 procent, men forskarna ser till exempel att en daglig dos D-vitamin har en mycket bättre effekt än en dos som ges varje vecka eller månad.

– Det verkar inte behövas en särskilt hög dos, utan de som fick 400-1000 IE per dag hade bäst effekt mot luftvägsinfektioner. Gruppen som fick en sådan dos uppvisade en minskning av infektionsrisken med 42 procent, säger Peter Bergman.

Effekten är störst hos de som från början hade lägst D-vitaminnivåer. Genomgången visar också att D-vitamin i normala doser är ofarligt och inte har några biverkningar.

‒ Resultaten är mycket starka och jag anser att mycket av det som vi fann där kan vara relevant även för corona, säger Peter Bergman.

Tillskott för riskgrupper

I England, där betydligt fler än i Sverige har brist på D-vitamin, beslutade man i november 2020 att ge över 2,7 miljoner människor i riskgrupper gratis D-vitamintillskott under fyra månader den här vintern. Officiellt gjordes det för att stärka skelettet hos dem som är isolerade under pandemin, men det fanns också argument om att det skulle kunna ge ett skydd mot corona.

Givet vad vi vet i dag, finns det skäl att rekommendera extra tillskott av D-vitamin?

‒ Det är en svår och viktig fråga. Vi har inte det vetenskapliga stödet för att rekommendera D-vitamin brett. Men vi vet samtidigt att om det tas i rimliga doser är det ofarligt. Vi vet också att det är bra med extra tillskott av flera skäl till riskgrupper som äldre, mörkhyade, överviktiga, gravida och personer som är inne mycket. Där skulle jag vilja rekommendera en dos på 1000-2000 IE per dag under pandemitider. Är man osäker kan man alltid diskutera saken med sin läkare. Att mäta D-vitamin i blodet är enkelt och har man nivåer över 50 nmol/L behövs sannolikt inget tillskott, säger Peter Bergman.

Men han är medveten om att frågan kan uppfattas som kontroversiell bland läkarkollegor.

‒ Kritiker vänder sig mot att rekommendera D-vitamin generellt för att förebygga covid, men jag menar att det är just riskgrupper som behöver det. Även om vi ännu inte har det vetenskapliga underlag som vi skulle vilja ha, så får vi i läkarkåren inte ducka och stänga dörren för då är människor utlämnade till att fatta helt egna beslut och lita till kommersiella krafter som vill marknadsföra sina produkter. Det riskerar att leda till överkonsumtion och att de som verkligen behöver D-vitamin inte får det, medan andra tar det i onödan.

Fakta D-vitamin

  • D-vitamin reglerar kalkbalansen i skelett och tänder, men har sannolikt betydelse för vår hälsa på flera sätt, bland annat när det gäller immunförsvaret.
  • D-vitamin bildas i huden när vi är ute i solen. Vi får också D-vitamin via maten, fet fisk är en av de främsta källorna. Mjölkprodukter är berikade med D-vitamin.
  • Barn under två år och vuxna över 75 år rekommenderas ta kosttillskott med D-vitamin. Det gäller också de som inte äter fisk eller D-vitaminberikade livsmedel och alla som inte exponeras för solljus på sommaren.
  • I Sverige har uppskattningsvis två-tre procent av befolkningen mycket låga nivåer (under 25 nanomol per liter blod), medan omkring 20 procent har låga nivåer (under 50 nmol/L).

Källa: Livsmedelsverket.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida