Sjuksköterskor: Fråga om rökning inte vår sak

Vårdförbundets Anette Richardson berättade vid icn-kongressen att 64 procent av förbundets medlemmar anser att det inte är deras jobb att fråga patienterna om de röker eller inte.

Tillfället att presentera förbundets undersökning var väl valt: den av who utlysta tobaksfria dagen den 31 maj. Dock lockades bara tio åhörare till presentationen. Symtomatiskt, tycker Anette Richardson.

– Fortfarande ses det som viktigare att lära om sådant som hör till akutsjukvård och behandling. Det måste till ett paradigmskifte. Vi måste flytta fokus från sjukdom till hälsa och prevention, säger hon.

Även om patienten förnekar sitt rökande, sätter frågan från sjuksköterskan i gång något inom patienten. Men Anette Richardson påpekar samtidigt att patienten märker om sjukskötersk-an som ställer frågan själv röker.

– Sjuksköterskor säger ibland att de inte röker inför patienten. Men det spelar ingen roll, patienten känner lukten av rök och då blir hon inte tillförlitlig, säger hon.

Enkäten visade också att sju procent av medlemmarna röker regelbundet. Det finns alltså många sjuksköterskor som kan ställa frågan till patienten på ett trovärdigt sätt. Vad ska då till för att de verkligen ska göra det?

– Kunskap om betydelsen av förebyggande arbete måste in redan i grundutbildningen. Där lär sig studenterna att rökning orsakar sjukdomar, men inte hur de förebyggs och behandlas, säger Lena Lund, distriktssköterska vid Centrum för folkhälsa i Stockholms läns landsting.

Läs eller beställ rapporten Tobaksvanor 2006
Vårdförbundets webbplats
www.vardforbundet.se.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida