ny rapport

Skillnaderna i hälsa har ökat

Skillnaderna i hälsa har ökat
- Det gäller att satsa mer på förebyggande arbete, på insatser som kan förhindra sjukdom och ohälsa, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Foto: Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsan i Sverige är god — men skillnaderna mellan personer med olika utbildningsnivå har ökat den senaste elvaårsperioden. Det visar Folkhälsomyndighetens nya årsrapport.

Ojämlikheten i hälsa visar sig bland annat i medellivslängd. Skillnaden i återstående medellivslängd vid 30 års ålder är 6,2 år mellan de som har enbart förgymnasial utbildning jämfört med de som har eftergymnasial utbildning.

Har ökat sedan 2006

Skillnaderna har ökat mellan 2006 och 2016, vilket är en utveckling som är rakt motsatt den önskade, enligt Folkhälsomyndigheten. Regeringens mål är att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation.

– I dag är förutsättningarna till en god hälsa inte jämnt fördelade i befolkningen. Förutsättningarna behöver förbättras särskilt för dem med sämst hälsa, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Personer med lägre utbildningsnivå rapporterar även stillasittande fritid och daglig rökning i högre utsträckning. Samma skillnader syns för övervikt och fetma som är vanligare hos personer med lägre utbildningsnivå.

Fetma vanligare bland män

Övervikt och fetma är dessutom vanligare bland män (58 procent) än kvinnor (44 procent), visar Folkhälsomyndighetens rapport.

– Det är ingen naturlag med dessa systematiska skillnader mellan olika grupper, det är skillnader som ofta går att påverka med hjälp av samhälleliga insatser. Och det gäller att satsa mer på det förebyggande arbetet, på insatser som kan förhindra sjukdom och ohälsa, säger Johan Carlson.

Årsrapporten visar också att psykisk ohälsa är ett fortsatt stort folkhälsoproblem. Särskilt tydligt är det att kvinnor rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida