Patientsäkerhet

Sineva Ribeiro om legitimationsfusket: ”Jag blir riktigt förbannad”

Sineva Ribeiro om legitimationsfusket: ”Jag blir riktigt förbannad”
Förra veckan avslöjade Uppdrag granskning i SVT att det jobbar sjuksköterskor inom svensk sjukvård som fått sin legitimation på falska grunder. Foto: Getty Images

Nu när vi fått veta att det jobbar sjuksköterskor i Sverige som lurat till sig legitimationen, då måste Socialstyrelsen och arbetsgivarna agera. Det säger Sineva Ribeiro efter Uppdrag gransknings avslöjande.

20 november 2018

SVT:s Uppdrag granskning avslöjade i sitt senaste program hur det på vårdskolor i Rumänien gått att betala sig till examensbevis som sedan godkänts av landets ansvariga myndigheter, vilket i sin tur gjort det möjligt att utan problem lura sig till svensk sjuksköterskelegitimation.

Uppdrag granskning har i sin kartläggning hittat flera personer som fått jobb som sjuksköterskor inom svensk sjukvård, trots att de inte studerat till sjuksköterska i Rumänien. I stället har flera av dem arbetat heltid i Sverige som exempelvis plattsättare eller lastbilschaufför.

Även för några år sedan uppmärksammade Uppdrag granskning fall av bluffande läkare och sjuksköterskor. Enligt den senaste kartläggningen har minst 27 läkare och sjuksköterskor bluffat sig in i svensk sjukvård de senaste fem åren. 

Även Vårdfokus har flera gånger skrivit om sjuksköterskor som avslöjats med falska legitimationer eller för att ha jobbat utan legitimation (se länkar här intill).

Skapar misstro

– För mig är det helt oacceptabelt att någon som inte är utbildad till sjuksköterska erhåller legitimation och använder sig av det i ett annat land. Jag blir riktigt förbannad över att det går att göra, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Sineva Ribeiro.

Hon är framför allt upprörd över hur det här sätter patientsäkerheten på spel. Men också för att det urholkar legitimationens trovärdighet och skapar misstro mot andra ”äkta” kolleger från Europa, som verkligen behövs i svensk sjukvård just nu.

– Det gör mig extra arg. Det blir ett ifrågasättande av kolleger man har som faktiskt är väldigt viktiga för oss. Det undergräver hela professionen och legitimationens ställning, säger hon.

Måste få ett slut

Utbildningarna som utfärdat examensbevisen bär såklart skulden till att detta sker, liksom rumänska myndigheter som inte sett fusket, säger Sineva Ribeiro. Socialstyrelsen har gjort de kontroller som krävs enligt EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv. Men nu när kunskapen finns om att det jobbar falska sjuksköterskor inom svensk sjukvård måste Socialstyrelsen agera och göra mer, anser Sineva Ribeiro.

Hon vill också lyfta fram arbetsgivarnas ansvar. Självklart ska de kunna lita på en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Men ytterst bär arbetsgivarna ansvar för att den personal de anställer har rätt kompetens och inte utgör en fara för patienterna. Det gäller alltid, oavsett vad olämpligheten beror på.

– Här tror jag att flera hade kunnat upptäckas om arbetsgivare varit bättre på att ta referenser, säger Sineva Ribeiro.

Vårdkrisen bidrar 

Att vården ser ut som den gör idag, med brist på personal, stor personalomsättning och avdelningar där det jobbar många nya och oerfarna, tror hon underlättar för fuskarna som kan gömma sig och dölja sina grunda kunskaper.

– Om jag som arbetat som sjuksköterska i 30 år hade arbetat tillsammans med någon som bara utger sig för att vara sjuksköterska, då är jag ganska säker på att det hade räckt med några frågor eller några pass tillsammans för att jag skulle tänka, nej, det här stämmer inte.

Vårdförbundet har hittills inte hanterat några medlemsärenden som gäller falska sjuksköterskor. Skulle det upptäckas att det finns medlemmar som fått sin legitimation på falska grunder skulle det vara grund för uteslutning, enligt Sineva Ribeiro.

Hur ska medarbetare i vården och förtroendevalda förhålla sig till den här nyheten om falska sjuksköterskor?

– Jag tycker det är svårt. Men vi behöver vara medvetna om att detta existerar. Jag vill också lyfta fram vikten av att larma, skriva avvikelser och prata med chefen om man märker att en kollega inte fungerar ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Det är alltid viktigt, säger Sineva Ribeiro.

Ser över rutinerna

Socialstyrelsen skriver i ett mejlsvar till Vårdfokus att de efter Uppdrag gransknings avslöjande om att det går att lura till sig svensk sjuksköterskelegitimation håller på att ”se över rutinerna ytterligare för vilka åtgärder som görs under handläggningen. Det kan till exempel handla om vilka kontroller som görs med behöriga myndigheter”.

Även Socialstyrelsen lyfter de svenska arbetsgivarnas ansvar eftersom ”vårdgivarna har ett ansvar för att säkerställa att en yrkesutövare har den kompetens som krävs för att göra jobbet”. Frågan ska också tas upp till diskussion med motsvarande myndigheter i Europa.

Enligt SVT nyheter har avslöjandet om de falska sjuksköterskorna väckt stor uppmärksamhet i Rumänien. Bland annat ska en av de misstänkta vårdskolorna granskas av statliga myndigheter.

EU:s regler för sjuksköterskor

  • Sjuksköterskor från Europa kan enligt EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv ansöka om legitimation i Sverige om den ansvariga myndigheten i hemlandet gett sitt godkännande till detta.
  • Det finns sedan några år tillbaka en kontrollfunktion, där exempelvis Socialstyrelsen kan gå in och undersöka att detta skett.
  • Med Europeisk legitimation behöver du inte göra något kunskapstest, vilket krävs av sjuksköterskor från länder utanför Europa som ansöker om legitimation i Sverige.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida