legitimation

Fyra sjuksköterskor utan legitimation i Gävleborg

När revisorerna i Region Gävleborg granskade rutinerna för kontroll av legitimation hittade de en läkare och fyra sjuksköterskor som saknade legitimation.

23 november 2016

På det hela taget fungerar kontrollen av att sjukvårdspersonal har legitimation bra. Nyanställda kontrolleras mot Socialstyrelsens register, vare sig de är inhyrda, vikarier eller fast anställda, enligt Region Gävleborgs revisorer.

Men någon kontroll bakåt i tiden av de som anställts tidigare har inte gjorts, vilket revisorerna anser är en brist. För när de nu kontrollerat 3 280 anställda mot Socialstyrelsens HOSP-register fann de en läkare och fyra sjuksköterskor som saknade legitimation.

För de flesta handlar det om att de har utbildning, men inte har tagit ut sin legitimation. Ett fall gäller en sjuksköterska som har utländsk legitimation och som tagits ur tjänst tills hen fått sin svenska legitimation godkänd.

Flera andra landsting och regioner har gjort samma sorts genomgång som Gävleborg och hittat anställda som har arbetat utan legitimation. Se länkar intill denna artikel.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida