utredda fall

Sjuksköterska arbetade tolv år utan legitimation

Sjuksköterskan trodde att det var arbetsgivarens ansvar att skicka in ansökan om legitimation. Det tar Ivo inte hänsyn till utan kritiserar hen för att ha arbetat utan legitimation sedan 2004.

Det var när Socialstyrelsen i början av januari fick in en ansökan om legitimation som det upptäcktes att något inte stod rätt till. I utredningen visade det sig att hen hade tagit sjuksköterskeexamen 2004 och sedan dess arbetat som sjuksköterska, dock utan legitimation. Socialstyrelsen ser mycket allvarligt på detta och skickade en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Visste inte bättre

Sjuksköterskan medger att det stämmer, men skriver i sitt uttlåtande till Ivo att det handlar om ett missförstånd. Hen hade utgått från att ansökan om legitimation per automatik sköttes av arbetsgivaren. Så snart det kom till sjuksköterskans kännedom om att så inte är fallet så ansökte hen om legitimation via Socialstyrelsen.

Ivo anser att det är allvarlig överträdelse av bestämmelserna i patientsäkerhetslagen och ger sjuksköterskan kritik.

Sjuksköterskan har sedan dess fått sin legitimation från Socialstyrelsen. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida