arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket vänder: använd andningsskydd

Arbetsmiljöverket vänder: använd andningsskydd
Andningsskydd av typ FFP2 eller FFP3 skyddar bäraren bättre mot luftburen smitta. Foto: Getty images.

I över ett års tid har myndigheterna sagt att det räcker med visir och kirurgiskt munskydd vid vård av covidsjuka. Nu ändrar Arbetsmiljöverket riktlinjerna och säger att andningsskydd ska användas vid vård i någons hem eller om ventilationen är dålig.

– Om personerna i bostaden har misstänkt, eller konstaterad covid-19, ska personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd och visir användas. Alternativet är att arbetet inte ska utföras, säger enhetschef  Björne Olsson på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverkets besked i dag är en seger för Vårdförbundets skyddsombud Per-Anders Nordström som länge kämpat för att vårdpersonalen ska få säkrare skydd mot covid-19. Det är hans 6:6a-anmälan som nu har lett fram till Arbetsmiljöverkets beslut.

De munskydd som används inom hemsjukvård och äldreomsorg är vanliga kirurgiska munskydd. Självklart borde man ha andningsskydd som skyddar bättre mot luftburen smitta, har Per-Anders Nordström länge påtalat.

Vårdfokus har i flera artiklar berättat om forskning som visar att covid-19 inte bara är en droppsmitta utan också kan spridas via luften, särskilt i dåligt ventilerade rum som det ofta handlar om vid vård på äldreboenden och i hemmen.

Inte bara droppsmitta

Nu säger alltså även Arbetsmiljöverket att ny forskning visar att smitta även kan spridas på längre avstånd med mycket små droppar, aerosoler, som håller sig svävande i luften betydligt längre tid än vid droppsmitta.

– Hur lång tid man vistas i ett rum, tillsammans med andra personer, påverkar också smittorisken. Ju längre tid man vistas i samma rum som en smittad person, desto större risk för att man blir smittad, säger Fredrik Haux, sakkunnig i inomhusmiljö på Arbetsmiljöverket, i pressmeddelandet.

Ventilationen viktig

I de nya riktlinjerna från Arbetsmiljöverket sägs att man ska vara noga med att hålla avstånd och se till att ventilationen fungerar som den ska. Att vädra, minska antalet personer i rummet och ta paus ofta är andra åtgärder som rekommenderas.

Om det är omöjligt att hålla avstånd eller om ventilationen är dålig, som till exempel i en bostad, ska personlig skyddsutrustning användas. Och här säger Arbetsmiljöverket nu tydligt: om personerna i bostaden har misstänkt, eller konstaterad covid-19, ska personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd och visir användas – alternativt ska arbetet inte utföras.

I de nya föreskrifterna poängteras arbetsgivarens ansvar för att göra en riskbedömning av hela arbetsplatsen för att minska risken för smitta. Det ska gå att hålla avstånd, ventilationen ska leva upp till kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, och man ska kunna vädra ut aerosoler med smittämnen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida