Bemanning

Barnmorskebristen på Östra anmäls till Arbetsmiljöverket

Barnmorskebristen på Östra anmäls till Arbetsmiljöverket
Det råder brist på barnmorskor på Östra sjukhusets kvinnosjukvård i Göteborg. Nu har en 6:6a-anmälan gjorts. Foto: Lina Alriksson

"Läget är ohållbart" säger huvudskyddsombudet Carina Deréus. Nu lämnar barnmorskorna på Östra sjukhusets förlossning in en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket för att få hjälp med de stora bristerna i arbetsmiljön.

I ett reportage har Vårdfokus tidigare berättat om hur en förlossningsavdelning stängts då den inte kunde bemannas – med ytterligare platsbrist som följd – och barnmorskor som blixtinkallas på extrapass och fått jobba 16 timmar i sträck då arbetsgivaren inte kunnat sätta in vikarier under semestern, med stress och samvetsstress som följd.

Antalet patienter har varit fler per barnmorska, förlossningsrummen färre och behovet av återhämtning och avlastning är enormt, säger både huvudskyddsombudet Carina Deréus och barnmorskan Malin Bergander, som Vårdfokus får tag på under en bilresa på väg till ett möte. Och problemen går många år tillbaka i tiden.

– Vi är underbemannade sedan länge. När sommaren kommer och en tredjedel av barnmorskorna går på semester blir det ännu värre. Att det varit extra många förlossningar i år har gjort det ännu svårare. Arbetsgivaren har varit sen på att förstå att det inte är hållbart, säger Carina Deréus.

Carina Deréus, huvudskyddsombud och förtroendevald för Vårdförbundet. Foto: Privat.

– Att det varit mycket chefer som bytt avdelningar har också gjort det extra rörigt de senaste två åren – det har varit en bidragande faktor, säger Malin Bergander.

”Under de senaste åren har verksamhetsförändringar genomförts utan tillräcklig förankring bland medarbetarna, vilket lett till missnöje och oro och därmed en svårighet att rekrytera och behålla barnmorskor,” står det i 6:6a-anmälan som lämnades in till arbetsgivaren måndagen den 9 augusti. Av anmälan framkommer att man anser att arbetsgivaren inte tagit höjd för den ökade belastning i form av fler förlossningar som väntades under sommaren. Situationen för de anställda beskrivs som minst sagt ansträngd – och akut: ”Många vittnar om stress och oro som tar sig uttryck i sömnsvårigheter, hjärtklappning, magbesvär, huvudvärk och ångest inför att komma till sin arbetsplats. Vi är djupt oroade för medarbetarnas hälsa, inte bara på sikt utan i skrivande stund.”

Anmälarna vill också se åtgärder för att göra arbetsbelastningen rimlig med tydliggörande av ansvar och rutiner. Carina Deréus säger att man medvetet gav arbetsgivaren kort tid på sig att svara innan anmälan skickades vidare till Arbetsmiljöverket.

– Vi ansåg att den måste gå vidare snabbt så att vi kan få hjälp från andra håll.

Fakta 6:6a-anmälan

  • I arbetsmiljölagens paragraf 6:6a står det vad ett skyddsombud ska göra vid allvarliga arbetsmiljöproblem.
  • Först vänder sig skyddsombudet till arbetsgivaren med en skriftlig begäran om vilka problem som måste lösas.
  • Om arbetsgivarens svar med åtgärder inte anses tillräckligt kan skyddsombudet be Arbetsmiljöverket att fatta beslut om föreläggande eller förbud.

Ett möte med arbetsgivaren hölls därför redan fredagen samma vecka som anmälan upprättats. Malin Bergander säger att arbetsgivaren då hänvisat till de handlingsplaner som redan finns – men dessa innehåller inte något som kan vara en tillfredsställande lösning, enligt henne och Carina Deréus.

– Det hjälper inte med fina lösningar när vi helt enkelt inte kan bemanna de rum vi har. Vi efterfrågar framför allt en prioritetslista som vi behöver de dagar när vi inte hinner med att göra det vi ska. Den ansåg arbetsgivaren att de inte hunnit ta fram, men vi anser att den redan borde finnas när sådana här situationer uppstår, säger Carina Deréus.

Andra saker anser de att man fått bättre svar på. Bland annat begärdes hjälp från företagshälsovården att fånga upp medarbetare som drabbats av ohälsa på grund av bemanningssituationen innan sjukskrivning, och där har arbetsgivaren presenterat ett bra upplägg, tycker Carina Deréus och Malin Bergander. Insatsen har påbörjats enligt handlingsplanen, liksom stödinsatser i grupp med kurator.

Den förlossningsavdelning – en av totalt tre på Östra – som stängdes i mitten av juli kommer att öppna igen på måndag den 23 augusti, om allt går enligt plan, säger Carina Deréus. Men det finns osäkerhetsmoment. Ett är en eventuell hotande fjärde våg i pandemin, något både hon och Malin Bergander oroar sig för och ser tecken på.

– Det skulle ju vara oerhört personalkrävande. Vi har sett en ökning av smittade denna vecka på akutmottagningen, säger Carina Deréus.

När hösten nu nalkas kommer visserligen allt fler tillbaka från semestern – men förlossningen är fortsatt underbemannad.

– Vi måste fortsätta ta extrapass få det att gå runt. Man kan inte ha en verksamhet som bygger på det, säger Carina Deréus.

– Det måste finnas en bemanning som håller hela året, där det också finns utrymme för vabb och semester utöver de fyra lagstadgade veckorna på sommaren, säger Malin Bergander.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida