Hot och våld i vården

Begär samma rättsskydd på akuten som för blåljuspersonal

Begär samma rättsskydd på akuten som för blåljuspersonal
Mer vårdpersonal än ambulanspersonal behöver straffrättsligt skydd som det rörande blåljussabotage, anser Region Kronoberg. Bild: Mostphotos

Personal på akutmottagningar bör omfattas av samma skydd som vid blåljussabotage, skriver Region Kronoberg i ett brev till regeringen efter den uppmärksammade ökningen av fallen av hot och våld. Regionen vill även att möjligheten till kameraövervakning ses över.

Lagen om blåljussabotage, som gäller från 1 januari i år, gäller endast ambulanspersonal, inte annan vårdpersonal, på tvärs mot tidigare intentioner och till mångas förvåning. Ett argument för att lagen inte skulle omfatta all vårdpersonal var att det skulle slå allt för brett om alla yrken i samhället inkluderas, något Vårdfokus skrivit om.

Patienter hotar och hånar

På akutmottagningarna i Växjö och Ljungby i Kronoberg har antalet avvikelserapporter om hot och våld ökat dramatiskt. I Vårdfokus berättade förtroendevalda sjuksköterskor om hur de allt som ofta hotas, hånas och riskerar angrepp från patienter.

– Det tär på en och man känner sig väldigt utsatt. Och så vill man ju kunna vara trevlig mot nästa patient men vi är människor, inte robotar, sa Johanna till Vårdfokus.

Personal på akutmottagningar har samma behov av skydd i sitt arbete med att rädda liv som de yrkesgrupper som nu ingår i lagstiftningen, anser Region Kronoberg, det vill säga ambulans, räddningstjänst och polis. Lagstiftningen bör antingen justeras för att gälla även akutmottagningars personal eller så bör en liknande lagstiftning tas fram, uppmanas regeringen.

 Lyfter frågan om kroppskameror

För att snabba på hanteringen av kamerabevakning föreslår Region Kronoberg vidare att Datainspektionen tillförs mer resurser. Alternativet, enligt regionen, är att tillåta kameraövervakning på till exempel vårdinrättningar utan tillstånd om regler i dataförordningen följs.

För användandet av kroppskameror finns inget tydligt regelverk. Regionen efterlyser att regeringen klargör hur det regelverk som finns ska tolkas ”i den särskilt integritetskänsliga miljö som vården utgör”.

Fakta

Den som döms för sabotage mot blåljusverksamhet kan få upp till fyra års fängelse. För den som döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet är straffskalan mellan 2 och 18 år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida