riskgrupp

Facket: ”Regionen chansar med de gravida anställdas hälsa”

Facket: ”Regionen chansar med de gravida anställdas hälsa”
Västra götalandsregionen har överklagat beslutet om gravida på Sahlgrenska. Foto: Susanna Pagels

Gravid personal på barnintensiven får bara arbeta med patienter som testat negativt för covid. Det slog Arbetsmiljöverket fast för en tid sedan. Nu överklagar Västra Götalandsregionen beslutet. ”De borde skämmas. Hur kan man se sina anställda i ögonen efter det?", säger Ola Sjöholm, ombudsman på Vårdförbundet.

Vårdfokus har tidigare berättat om att gravid vårdpersonal i vecka 20-36 tvingas jobba patientnära, trots att de klassas som riskgrupp då covidinfektion kraftigt ökar risken för prematur födsel.

På barnintensiven vid Sahlgrenska Östra sjukhuset i Göteborg har Vårdförbundets skyddsombud begärt arbetsmiljöåtgärder och lagt två skyddsstopp för gravida medlemmar som riskerar att utsättas för covidsmitta. Sjukhuset hade bra rutiner för att minimera risken för smitta — på pappret. I verkligheten hade flera incidenter skett där smittade vistats nära gravida.

Efter en inspektion beslutade Arbetsmiljöverket att gravid vårdpersonal på barnintensiven endast får jobba nära patienter och anhöriga som testats negativt för covid-19. Vid varje överträdelse hotar 150 000 kronor i böter.

Västra götalandsregionen, VGR, har nu överklagat beslutet till Förvaltningsrätten. Agerandet väcker ilska hos Ola Sjöholm, ombudsman i Vårdförbundet, som stöttar de lokala skyddsombuden.

— VGR borde skämmas som överklagar ett beslut om att gravida inte ska utsättas för covidsmittade patienter och anhöriga. Det handlar om en akut verksamhet där man inte alltid hinner testa, oavsett vad som står i riktlinjerna. Man chansar med de gravida anställdas hälsa, framför allt deras ofödda barns hälsa. Hur kan man se sina anställda i ögonen efter det?

Ska göra allt för att minska risk

Ola Sjöholm berättar att det pågår flera ärenden i regionen som berör gravida medlemmar. I vissa fall finns det ett bra samtalsklimat som leder fram till att den gravida omplaceras, eller som sista åtgärd stängs av från arbetet och får graviditetspenning i egenskap av riskgrupp.

Ola Sjöholm
Ola Sjöholm, ombudsman.

Ibland är det hårdare motstånd. I några fall har det sagts att gravida inte kan omplaceras till smittspårning eftersom det inte finns tillräckligt med datorer – och att regionen i så fall måste starta en upphandling som tar tid.

— Det är bara dumt. Lagen om offentlig upphandling står inte över arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Finns det akuta risker så ska de undanröjas, det har man mandat för, det är bara att gå ut på stan och köpa en dator, säger Ola Sjöholm.

Flera regioner omplacerar gravida

I en skrivelse till Arbetsmiljöverket efterlyser arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, tydligare rekommendationer om hur riskbedömningen för gravida ska göras. SKR tycker bland annat att det är otydligt vad som menas med att alla risker i arbetsmiljön ska undanröjas. Arbetsmiljöverket svarar att de har varit så tydliga de kan och hänvisar till gällande lagar och föreskrifter.

Flera regioner, bland annat Halland och Örebro, har tagit saken i egna händer och går på försiktighetsprincipen. Där omplaceras i första hand gravid vårdpersonal till bland annat smittspårning, tidsbokning och administrativa uppgifter. Om det inte går att hitta alternativa uppgifter stängs den gravida av från arbetet och får söka graviditetspenning.

”Ska utveckla överklagandet”

Vårdfokus har frågat Västra götalandsregionen varför beslutet överklagats, och varför de inte gör som andra regioner och i första hand omplacerar gravida. I ett mejl svarar HR-direktör Marina Olsson:

”Västra Götalandsregionen vill få domstolens bedömning av Arbetsmiljöverkets föreläggande. Vi har begärt anstånd till domstolen och kommer närmare att utveckla grunderna för överklagandet. Vad andra regioner gör kan inte VGR kommentera. VGR följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och gör individuella riskbedömningar på samtliga gravida medarbetare och vidtar det åtgärder som krävs i varje enskilt fall. De gravidas oro beaktas i samband med den individuella riskbedömning som görs.”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida