Vaccin

Frågetecken kring covidvaccin till gravida

Frågetecken kring covidvaccin till gravida
I december skärpte Folkhälsomyndigheten råden till alla gravida om att skydda sig mot covid-19. Arkivbild: Getty Images.

Gravida rekommenderas inte vaccin mot covid-19 i dagsläget, trots att de har högre risk att bli allvarligt sjuka av viruset. ”Jag förstår om det kan upplevas som motsägelsefullt,” säger docent Olof Stephansson.

När Folkhälsomyndigheten i slutet av december satte upp riktlinjer för vilka som skulle prioriteras för vaccin mot covid-19 fanns gravida inte med på listan. Samtidigt har de högre risk att bli allvarligt sjuka om de smittas av viruset, speciellt om kvinnan har andra riskfaktorer. Kunskapsläget kring hur vaccinet påverkar mamma och barn är för osäkert för att kunna rekommendera det till gravida.

På Läkemedelsverket samlas data kring de nya vaccinerna.

– Det finns ingen generell avrådan från att vaccinera gravida. Både Comirnaty (Pfizer) och Modernas vaccin mot covid-19 är godkända även för gravida. Djurstudier som har gjorts tyder inte på några direkta eller indirekta skador, varken på graviditet, embryo- och fosterutveckling, förlossning eller postnatal utveckling. Men det saknas erfarenhet från gravida kvinnor, säger Ulla Wändel Liminga som är ämnesområdesansvarig för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

Tester är på gång

Att få fram tillräckligt mycket kunskap om graviditetsutfall så att det går att dra slutsatser tar tid. Enligt Ulla Wändel Liminga finns det inget som tyder på att det skulle finnas någon extra risk för fosterpåverkan med de nya mRna-vaccinerna.

Just nu planeras det för klinisk prövning på gravida för åtminstone ett av de vaccin som nu är godkända. Dessutom kommer erfarenheter från vaccination av gravida samlas i observationsstudier både i USA och inom EU.

– Skulle det komma fram något oroväckande där kan vi agera snabbt och gå ut med nya rekommendationer, säger Ulla Wändel Liminga.

I väntan på mer kunskap menar Läkemedelsverket att vaccin mot covid-19 till gravida ska vara en individuell bedömning i varje fall. Det kan finnas kvinnor som har fler riskfaktorer som gör att det kan vara aktuellt med vaccin. Nyttan för mamman och barnet ska överväga risken, men det är upp till vården att göra den bedömningen.

Graviditet- en riskfaktor vid covid-19

Nya studier har visat att gravida har en högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt. Detta gäller alla gravida och särskilt i slutet av graviditeten från och med graviditetsvecka 36 och inför förlossningen.

Flera svenska studier är på gång och ännu så länge opublicerade uppgifter som visar på en viss förhöjd risk för mamman för bland annat trombos, det vill säga blodproppar, och för preeklampsi, så kallad havandeskapsförgiftning. Risken för allvarlig sjukdom kan också öka i kombination med andra riskfaktorer som till exempel högt blodtryck, diabetes och fetma.

Oro bland gravida

Förlossningsläkaren Olof Stephansson har mött flera kvinnor som har frågor kring om de ska vaccinera sig eller inte.

– Jag förstår att det kan upplevas som lite motsägelsefullt eftersom de räknas som riskgrupp. Samtidigt handlar det om helt nya sorters vacciner som inte är testade på gravida. Det finns viss data från de tester som gjorts och där kvinnor inte vetat om att de var gravida vid vaccinationstillfället. Men det behövs mer data, berättar Olof Stephansson.

När det gäller ammande kvinnor gör Läkemedelsverket i dagsläget bedömningen att det ska gå bra att vaccinera mot covid-19. En negativ effekt av vaccinet på det ammade barnet bedöms inte sannolik på biologiska grunder, även om man inte vet om just Comirnatys och Modernas vaccin mot covid-19 utsöndras i bröstmjölk.

Det går bra att erbjuda kvinnor i fertil ålder vaccin utan att man tar ett graviditetstest innan eftersom data från djurstudier inte visat någon negativ effekt på fertilitet, reproduktion och fosterutveckling. Det skriver kunskapscentret för infektioner under graviditet, InfPreg, på sin hemsida.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan rekommendationen för gravida komma att ändras i takt med att kunskapsläget utvecklas. Till dess gäller de skärpta råden om att vara extra försiktiga, särskilt från graviditetsvecka 36 och fram till förlossningen.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida