Lön och villkor

Karolinska riskerar förlora ett 60-tal specialistsjuksköterskor

Karolinska riskerar förlora ett 60-tal specialistsjuksköterskor
I eftermiddag träffas anestesisjuksköterskorna på Astrid Lindgrens barnsjukhus på Nya Karolinska, för att bestämma hur de ska förhålla sig till arbetsgivarens erbjudande. Bild: TT/Jonas Lindkvist

Det mullrar rejält bland specialistsjuksköterskorna på Nya Karolinska i Solna. Om de inte får bättre lönevillkor riskerar sjukhuset att till sommaren stå utan ett 60-tal erfarna sjuksköterskor inom barnanestesin, neonatalvården och på intensivakuten.

26 mars 2019

På Astrid Lindgrens barnsjukhus på Nya Karolinska är två tredjedelar av anestesisjuksköterskorna, 25 av 37, beredda att säga upp sig om de inte får gehör för sitt krav på höjda löner. De anser att de har halkat efter i jämförelse med andra anestesisjuksköterskor på Karolinska, det vill säga de som arbetar med vuxna patienter.

Efterfrågan styr

Trots att majoriteten av narkossjuksköterskorna på Astrid Lindgrens har arbetat mer än fem år i yrket tjänar 90 procent av dem mindre än 40 000 kronor i månaden. Det kan jämföras med operationssjuksköterskorna på samma enhet. 70 procent av dem har en månadslön som överstiger 40 000 kronor.

– Det är inte kompetensen som styr utan efterfrågan. Här har man nyanställt operationssjuksköterskor för 50 000 kronor i månaden, säger Liselott Olsson som är en av de narkossjuksköterskor som funderar på att byta arbetsplats.

Anestesisjuksköterskorna, som är traumautbildade och själva utbildar läkare i barnanestesi, har i en gemensam skrivelse till ledningen begärt mellan 5 000 och 10 000 kronor i lönepåslag, beroende på kompetens och erfarenhet. Brevet skickades i januari. Först i går fick de svar.

– Vi har blivit erbjudna mellan 2 000 och 4 000 kronor. I eftermiddag ska vi anestesisjuksköterskor träffas för att ta ställning. En har redan sagt upp sig. Mötet kan sluta med att alla 25 gör samma sak, säger Liselott Olsson.

Neonatalintensiven

Som Vårdfokus tidigare berättat är också ett 20-tal specialistsjuksköterskor på neonatalintensiven på Danderyds sjukhus och Nya Karolinska beredda att säga upp sig om de inte garanteras ekonomisk ersättning när det nya arbetstidsavtalet mellan Region Stockholm  och Vårdförbundet införs den 1 april.

På neonatalintensiven har sjuksköterskorna kunnat välja att arbeta efter de allmänna bestämmelserna i kollektivavtalet eller efter en så kallad tabellmodell som ger extra bra ob-ersättning på helger och röda dagar. De som arbetat efter tabellmodellen kommer att förlora ekonomiskt på det nya avtalet. 

Sent i eftermiddag hålls även där ett möte, mellan ledningen och de barnsjuksköterskor som berörs. Först efter det bestämmer sig sjuksköterskorna för om de ska lämna eller stanna kvar.

Intensivakuten

Även på intensivakuten på Nya Karolinska är sjuksköterskorna besvikna på det nya kollektivavtalet, som är tänkt att ge medarbetarna hälsosammare arbetstider med mer tid för vila och återhämtning.

Här arbetar så gott som samtliga sjuksköterskor enligt tabellmodellen, varför nästan alla kommer att förlora ekonomiskt på det nya avtalet. Enligt Aftonbladet har 24 av de cirka 40 anställda på intensivakuten därför sagt upp sig.

Gunilla George är ordförande i Vårdförbundets Stockholmsavdelning. Hon försvarar avtalet i Vårdfokus tidigare artikel om sjuksköterskorna på neonatalintensiven. Hon menar  att avtalet ger andra typer av belöningar än tabellmodellen. Exempelvis i form av en kortare veckoarbetstid.

Men hon har också varnat arbetsgivaren för konsekvenserna av att inte kompensera medlemmar som får ett sämre löneutfall när tabellmodellen ersätts. Det har arbetsgivaren hittills inte gått med på.

Sjuksköterskor på intensivakuten har krävt 10-15 procents påslag på grundlönen. De vill också behålla den höga ob-ersättningen på helger och röda dagar.

På torsdag ska de träffa ledningen. Hur sjuksköterskorna reagerar beror på vad arbetsgivaren har att erbjuda. Blir de nöjda väljer de kanske att ta tillbaka sina uppsägningar. Om inte är risken stor att ännu fler beslutar sig för att byta arbetsplats.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida