Patientens ställning stärks i nya patientlagen

Patientens ställning stärks i nya patientlagen
Regeringen föreslår en ny patientlag. Arkivbild: Mostphotos

I dag har regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss som föreslår en ny patientlag.

23 januari 2014

Förslagen i den nya patientlagen grundar sig på patientmaktsutredningen som presenterade sina förslag förra året. Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och öka patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Får söka vård i hela landet

Med lagen ska patienten bland annat ges möjlighet att välja utförare av offentligt finanserad primärvård och öppen specialistvård i hela landet.

– Vi gör det enklare för patienten att söka vård i andra landsting än där man är bosatt, säger socialminister Göran Hägglund i ett pressmeddelande.

Den nya patientlagen föreslås också innebära att:

  • Den nuvarande informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas.
  • Möjligheten för en patient att få en ny medicinsk bedömning utvidgas.
  • Barns inflytande över sin vård blir tydligare. Till exempel ska barnets inställning till den aktuella vården så långt som möjligt klarläggas.

Vårdförbundet positivt

Vårdförbundets Lisbeth Löpare Johansson har deltagit i patientmaktsutredningens expertgrupp och förbundet har tidigare ställt sig positivt till en ny patientlag.

– Vi välkomnar förslaget starkt. För oss är det viktigt att se och stärka det vården är till för, patienten. Det är mycket som behöver förändras för att patientens roll ska stärkas och där är lagstiftningen en tydlig grund, sade hon till Vårdfokus när patientmaktsutredningen överlämnades till socialministern i somras.

Under våren ska regeringen lägga fram den nya patientlagen i en proposition till riksdagen. Om den blir godkänd börjar lagen gälla från den 1 januari 2015.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida