Bemanning

Regionen vill nobba hyrsjuksköterskor som bor i länet

Regionen vill nobba hyrsjuksköterskor som bor i länet
På Centrallasarettet i Växjö har man redan tvingats slå ihop avdelningar till följd av personalbrist, enligt Vårdförbundets lokala ordförande. Samtidigt vill regionledningen inte anlita hyrsjuksköterskor som bor i regionen. Foto: Region Kronoberg.

”Kronobergare hyr inte i Kronoberg”. Så lyder rubriken i en budskapsplattform som Region Kronoberg gett cheferna. ”Varför straffa och skuldbelägga arbetstagare i stället för att lägga energin på att vara en attraktiv arbetsgivare?” säger Vårdförbundets lokala ordförande Anna Seiborg Kidell. Enligt förbundets jurist kan skrivelsen strida mot lagen.

Det nya budskapsplattformen från Region Kronoberg till chefer om att undvika hyrpersonal från länet får skarp kritik av Vårdförbundets lokala ordförande. Anna Seiborg Kidell är rädd att budskapet till cheferna försätter vården i en bemannings- och vårdplatskris.

Anna Seiborg Kidell, ordförande i Kronoberg. Foto: Ulf Huett

– En god vård måste gå före var folk bor. Det är väl bättre att man bor i länet än långt ifrån, säger hon.

Regionen svarar att de inte ändrat i några avtal med hyrbolag och att vårdens chefer även fortsättningsvis kan hyra in den personal de behöver.

Cheferna har samtidigt fått budskapet att de i första hand ska välja konsulter från andra regioner och försöka locka tillbaka de cirka 90 hyrsjuksköterskor som uppskattas bo i länet till fasta tjänster. Roger Olof Nilsson är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kronoberg.

Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör. Foto: Region Kronoberg
Roger Olof Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör. Foto: Region Kronoberg

Varför skickar ni ut en sådan här budskapsplattform?

– Det är ett internt dokument och inget beslut taget, utan ett stöd för cheferna. Vi ser att vi har ett antal i hyrpersonalen som är bosatta i länet. Vi skulle vilja fasa ut hyr och har ambitionen att bor man i länet ska man vara anställd i regionen, säger han.

Frågar chefen var konsulten bor?

– Vissa vet man vilka de är redan. Då för man ett resonemang och funderar: har vi alternativ? Då kanske man tar det. Har man inga alternativ måste man fundera igen: behöver man hyrpersonalen eller inte. Vi tar även in kronobergare fortsättningsvis.

Han vill att chefer i regionen ska få fler kandidater att välja på och tycker ansvaret ligger hos hyrbolagen för de hyrsjuksköterskor i länet som påverkas av regionens budskap.

– Vi ser gärna konsulter från andra regioner, säger Roger Olof Nilsson.

Enligt hälso- och sjukvårdsdirektören har regionen sedan i höstas minskat på hyrpersonal på vissa enheter och behövt fortsätta hyra in på andra.

– Det här är inget beslut eller någon rutin, utan respektive chef gör det här. Tar man in en kronobergare kortar man ner det över tid. Bor man grannar och jobbar på samma enhet ska det löna sig att vara anställd, säger han.

Hur ska regionen locka tillbaka sjuksköterskorna till anställning hos Kronoberg?

– Vi har gjort mycket satsningar på lön, ob och förbättringar på vissa enheter arbetsmiljömässigt. Jag vet att ett antal har kommit tillbaka, men inte hur många. Ingen blir tvingad att vara anställd. Det är upp till den enskilde om den vill resa till en annan region och arbeta som hyrpersonal.

”Vi har det för jävla tufft”

Vårdförbundets lokala ordförande är inte nöjd med svaren.

– De har inte vänt på alla stenar. Regionen svarar med gamla åtgärder om vila efter nattarbete och ob från sju år gamla avtal. De har ett arbete i regionen att göra kring arbetsmiljön, säger hon.

Är det inte svårt för regionen att konkurrera med hyrlönerna?

Det är inte bara lönen det handlar om, utan sms:en på fritiden om att det saknas folk på jobbet: ”Kan du jobba extra?” Annars blir du beordrad det, får dubbelpass och extra pass. Du har ingen makt över din fritid. Det blir ett skav av otillräcklighet både på jobbet och fritiden.

Det Anna Seiborg Kidell hör från sjuksköterskor i regionen just nu är protester mot ledningen på Centrallasarettet i Växjö där man redan tvingats slå ihop avdelningar till följd av personalbrist.

– Sjuksköterskor säger: Vi har det för jävla tufft! Hjälp oss! Vi behöver kollegor.

Efter påtryckningar från verksamhetschefer har de till slut fått dispens att ta in hyrpersonal i efterhand, enligt Vårdförbundet lokalt.

Hälso- och sjukvårdsdirektören säger att det ”förs resonemang” om bemanningen. Han tror fler medicinska sekreterare och förändringsarbetet med den nationella satsningen på ”nära vård” kan göra att det blir mer tid för patientmöten för sjuksköterskorna.

Fackförbundet har även haft en förhandling med arbetsgivaren om budskapsplattformen. Facket lyfte frågan om det är lagligt att neka en viss yrkesgrupp att arbeta som konsult i regionen för att de bor i samma område. Vårdförbundet lyfte också en oro för personalens arbetsmiljö och patientsäkerheten om bemanningen minskar. Förhandlingen slutade i oenighet.

Oklart juridiskt läge enligt Vårdförbundet

Kirsi Piispanen, förbundsjurist. Foto: Vårdförbundet
Kirsi Piispanen, förbundsjurist. Foto: Vårdförbundet

Enligt Region Kronoberg finns inget juridiskt att ifrågasätta med deras budskapsplattform. Vårdförbundets jurist Kirsi Piispanen håller inte med. Hon tycker det finns många rättsliga dimensioner som inte blivit utredda.

– Regionen är i rättslig mening en offentlig aktör som enligt regeringsformen har ett särskilt ansvar att utöva sin makt under rikets lagar. Det innebär att även budskap ska vara förenliga med lagarna, säger hon.

Regionens budskapsplattform kan vara oförenlig med många lagar, enligt juristen. Till exempel kommunallagen om hur en region får agera mot sina egna medborgare.

– Budskapet är att regionens egna invånare inte får tas in  via bemanningsbolag medan invånare från andra regioner får tas in via bemanningsbolag, säger hon.

Vården ska, enligt hälso- och sjukvårdslagen, bedrivas så att det finns den personal som behövs för att god vård ska upprätthållas, oavsett om personalen är anställd eller inhyrd.

– Regionen borde skicka ett tydligt budskap om att bemanningen ska säkerställas. Budskapet här ska enligt regionen leda till mer kompetens i vården i framtiden. Men lagen föreskriver inte god vård i framtiden – utan här och nu, säger Kirsi Piispanen.

Svår bedömning lämnas till vårdchefer

Budskapsplattformen skickar också besked till chefer att agera på ett visst sätt som lämnar dem i en svår situation enligt förbundsjuristen.

– Ska man följa budskapet fast man inte vet om det är lagligt eller lämpligt?

Enligt policyn kommer hyrbolagen uppmärksammas på att Region Kronoberg väljer att inte anlita hyrpersonal från det egna länet. Att inte ta in hyrpersonal skrivna i länet är inte ett krav i de avtal som finns med hyrföretagen. Men används det som ett nytt urvalskriterium i praktiken av chefer kan det också ifrågasättas rättsligt utifrån lagen om offentlig upphandling enligt Kirsi Piispanen.

– Har regionen lagt in ett nytt krav i upphandlingen? Mig veterligen kan man inte ändra kraven efteråt på det sättet, säger hon.

Något som gör det svårt att driva en process mot regionen är att det inte är ett formellt beslut den tagit utan bara ett budskap till chefer att agera på ett visst sätt.

– En andemening är svårt för en domstol att ta ställning till, säger Kirsi Piispanen.

Men regionen vill erbjuda fast anställning till hyrsjuksköterskor som bor i Kronoberg – är inte det bra?

– Fast anställning är jättebra, men tanken att försöka tvinga människor att bli anställda i regionen är konstig.

Budskapet är inte heller jämställt enligt Vårdförbundets jurist. Hon tror inte att regionen hade vågat ha samma ton mot andra bristgrupper som är konsulter hos regionen med mest män anställda.

– Måste de också bo utanför Kronoberg om de inte vill fastanställas av regionen?

Precis som Vårdförbundets lokala ordförande är Kirsi Piispanen orolig för hur hyrpolicyn drabbar vården och arbetsmiljön om den leder till sämre bemanning och platsbrist.

– Sammantaget är det en gigantisk arbetsmiljöfråga. Om vi inte har tillräckligt mycket personal – hur ska vi kunna utföra en god vård? Man förhindrar och begränsar mängden personal. Det blir självklart svårare att hitta personer som bor långt ifrån arbetsgivaren. Arbetet blir då mer tungt fysiskt och psykiskt för de fast anställda, säger hon.

Region Kronoberg är inte ensam om att försöka minska på hyrpersonal. I budskapsplattformen står att man inlett ett samarbete i utfasningen av hyrpersonal med Region Blekinge och Region Kalmar, ”som just nu för samma resonemang.” Men på en rak fråga från SVT Småland svarar de att det inte finns någon sådan policy där.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida