Sammanhållen vårdkedja för fler sjukdomar

Standardiserade vårdförlopp, som redan finns inom cancervården, ska införas för fler sjukdomar som diabetes och astma. Det har regeringen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, kommit överens om.

Standardiserade vårdförlopp infördes inom cancervården för att minska de regionala skillnaderna. De består av alla nödvändiga moment i utredningen och ska inte innehålla onödiga väntetider (se faktaruta).

? Vi ser att standardiserade vårdförlopp ger goda resultat inom cancervården. Nu tar vi nästa steg och utvecklar det för flera sjukdomsgrupper, säger Marie Morell, ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation.

Områden som kan bli aktuella är bland andra diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol.

De standardiserade vårdförloppen kommer att införas successivt. I budgeten för 2019 har regeringen avsatt 100 miljoner kronor för att påbörja arbetet med att ta fram dem. Målet är att minst fem nya sjukdomsområden ska vara klara under 2020.

? Standardiserade vårdförlopp förbättrar patienternas livskvalitet och gör vården mer jämlik. Genom att införa dem för fler sjukdomsområden kommer fler få en sammanhållen och förutsägbar vårdkedja vilket leder till en tryggare vård, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Standardiserade vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. De beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller, dels för hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida