Pandemi

Svett, andnöd och huvudvärk – så är arbetet bakom masken

Svett, andnöd och huvudvärk – så är arbetet bakom masken
Arkivbild: Mostphotos.

Fyra av tio upplever att det är mycket – eller extremt – ansträngande att arbeta i skyddsutrustning, visar en ny studie från Vårdhygien i Västerbotten. Nu hoppas de att personalens upplevelser ska vägas in vid framtida beslut om skyddsåtgärder.

Att arbeta två till tre timmar med munskydd och visir eller andningsskydd känns som åtta timmar utan skyddsutrustning. Förutom att det är varmt och svettigt, speciellt under sommaren, är det svårt att andas, huden blir irriterad och huvudet värker. Det blir också svårare att kommunicera med patienter och kollegor eftersom skydden döljer stora delar av ansiktet.

Det framkommer i en undersökning som har gjorts av Vårdhygien i Region Västerbotten. Resultatet bekräftar det som många vittnat om sedan pandemin startade – att arbeta i skyddsutrustning kan vara väldigt jobbigt.

Studien bygger på en enkät som har skickats till vårdpersonal i 15 kommuner. Sammanlagt 2 797 personer, majoriteten undersköterskor, har deltagit. Enkäten innehöll också frågor kring upplevelser av egenprovtagning av covid-19 och inställning till vaccin.

Deltagarna fick skatta sina upplevelser på en skala och resultatet visar bland annat att 42,9 procent bedömer det som ”jobbigt” eller ”extremt jobbigt” att arbeta med munskydd och visir. Framför allt är det varmt och kvavt, svårt att andas och se, och många får besvär med huden och huvudvärk.

Allra jobbigast är det att arbeta med andningsskydd – över hälften av de tillfrågade uppgav att två till tre timmars arbete motsvarar åtta timmar utan skyddsutrustning.

Endast 6,6 procent tyckte att det inte är jobbigt alls att arbeta i skyddsutrustning.

En övervägande majoritet, 82,5 procent, sade sig vara positivt inställda till att vaccinera sig mot covid-19 när studien gjordes under våren 2021.

Skillnad mellan män och kvinnor

När det gäller egenprovtagning skiljer sig svaren åt mellan kvinnor och män. Kvinnor, som var i majoritet i undersökningen, föredrar att lämna coronatest med PCR en gång i veckan framför att använda munskydd hela tiden på jobbet, medan männen väljer munskydd före testning.

Varför mäns och kvinnors upplevelser skiljer sig åt går inte att svara på i dagsläget.

– Då tror jag att man skulle behöva göra djupintervjuer. Kanske skulle man kunna anpassa åtgärderna mer individuellt? Men då måste man veta att effekten av smittåtgärden är precis densamma. Det vet vi inte i dag, säger Anders Johansson, smittskyddsläkare vid Vårdhygien i Region Västerbotten och en av initiativtagarna till undersökningen.

Så gjordes undersökningen

I mars 2021 skickade Vårdhygien ut en enkät till vårdpersonalen i Västerbottens 15 kommuner.

Av de 2 797 deltagarna var 2 284 kvinnor och 484 män. 20 deltagare ville inte uppge vilket kön de hade och 9 uppgav annat alternativ.

Majoritet var undersköterskor och äldre än 45 år.

Det här är den första större studien i sitt slag med fokus på personalens upplevelser av att arbeta i skyddsutrustning.

– När vi skulle sätta in smittskyddsåtgärder mot covid-19 fanns det väldigt lite forskning om hur vårdpersonal påverkades. Men som läget var då fanns det inga andra alternativ. Därför tycker jag att vi har en skyldighet att ta reda på det nu, säger Anders Johansson.

Han jämför med läkemedelsstudier – när något nytt sätts in måste man också titta på eventuella negativa konsekvenser. Vilka biverkningar kan i detta fall personalen få av att arbeta dag ut och dag in med täta masker och plastskydd för ansiktet?

Kunskapen är viktig vid framtida beslut om vilken skyddsutrustning som ska användas. Det är något som både arbetsgivare och fackliga företrädare kan använda för att kunna göra rimliga riskbedömningar när nyttan av att minska smittan ska vägas mot de negativa effekterna av smittskyddsåtgärderna, menar författarna bakom studien.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida