Röntgen

Radioaktivt spårämne kan ersätta biopsi vid aggressiv bröstcancer

Radioaktivt spårämne kan ersätta biopsi vid aggressiv bröstcancer
Tack vare avancerade analysmetoder och målinriktade behandlingar är prognosen för HER2-positiv bröstcancer i dag god. Foto: Getty Images

Ny forskning visar att PET-CT-undersökning med ett radioaktivt spårämne ger snabbare och säkrare svar än biopsi vid HER2-positiv bröstcancer. Det kan underlätta diagnostik och behandling – och innebära färre nålstick. Röntgensjuksköterskan Tora Sundin har varit koordinator för studien.

HER2-positiv bröstcancer är en aggressiv form av cancer som kräver snabb behandling. Tack vare nya målinriktade läkemedel, som monoklonala antikroppar och antikroppsläkemedelskonjugat, har överlevnaden ökat markant de senaste åren.

Ungefär 15 procent av all ny bröstcancer räknas som HER2-positiv, vilket innebär att cancercellerna har en stor mängd av ett receptorprotein som får dem att dela sig oftare. Samtidigt har upp emot hälften av all ny bröstcancer låga nivåer av receptorproteinet, under dagens definition för HER2-positivitet. Ny forskning visar att även dessa patienter kan ha nytta av målinriktade behandlingar mot HER2-receptorn.

Biopsi fångar inte allt

Dessa insikter har lett till ett stort behov av att snabbt och tillförlitligt kunna bedöma nivåerna av HER2 i både modertumör och eventuella metastaser. Det berättar Tora Sundin, röntgensjuksköterska och forskningssjuksköterska på Akademiska sjukhuset, som varit koordinator för en ny studie som jämför biopsi med affibody-PET-CT-undersökning.

Tora Sundin
Tora Sundin. Foto: Privat

– I dag tar man vävnadsprover genom biopsier, som sedan analyseras. Problemet är att man inte kan sticka på alla ställen i kroppen. Dessutom återspeglar provet bara den plats som vävnaden togs ifrån. Kloner av cancertumören kan uttrycka olika nivåer av HER2 och 40 procent av alla metastaser visar annat HER2-uttryck än modertumören, säger Tora Sundin.

PET hittade oftare HER2

Före start av anti-HER2-behandlingen undersöktes patienterna i studien med affibody-PET-CT, vilket innebär att de injicerades med molekyler som är laddade med den radioaktiva isotopen gallium-68 och som söker sig till HER2-receptorerna på cancercellerna. Patienterna undersöktes även med FDG-PET, där man använder glukos kombinerat med en isotop. Efter två anti-HER2-behandlingar undersöktes patienterna igen med FDG-PET för att se behandlingsresponsen.

Parallellt togs biopsier, både på HER2-positiva tumörer och på tumörer som inte visat HER2-positivitet vid PET-undersökningarna. Sedan jämfördes vad biopsin och affibody-PET-undersökningen visat.

– Bland flera patienter var det stor skillnad mellan metoderna, i vissa fall var svaret negativt på biopsin men positivt på PET. När man sedan jämförde efter två behandlingar visade det sig att PET-metoden vara något bättre. Den hade oftare rätt i att det fanns HER2-uttryck i cancern och den kunde bättre förutse när läkemedlen skulle ge effekt, säger Tora Sundin.

Bättre för patienten

Tekniken har sina begränsningar. För det första är den inte tillräckligt specifik i viss vävnad, som levern, där spårmolekylen även tas upp av frisk vävnad. För det andra är PET-kameror fortfarande relativt ovanliga i sjukvården och möjligheten att tillverka spårsubstansen är begränsad.

Även om det krävs fler studier pekar resultaten på att metoden har potential att bli en ny standard och kan ersätta biopsi när det gäller att välja och utvärdera behandling. I första hand på universitetssjukhusen där PET-CT-kameror är vanliga.

– Diagnostiken ser ut att vara snabbare och mer träffsäker. Det är av stor betydelse med tanke på att HER2-positiv bröstcancer är en aggressiv sjukdom. Redan efter två behandlingar kan man få information om behandlingseffekten och byta behandling om den inte ser ut att fungera. För patienterna vore det skönt att slippa alla stick vid biopsier, säger Tora Sundin.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida