Hot och våld

Vill skärpa straffen för hot mot vårdpersonal

Vill skärpa straffen för hot mot vårdpersonal
De senaste åren har hot och våld mot vårdpersonal blivit allt vanligare. Nu tillsätter en regeringen som ska undersöka hur skyddet av vårdpersonal kan stärkas. Arkivbild: Istockphoto

Sedan januari i år riskerar den som saboterar blåljusverksamhet att få ett långt fängelsestraff. Nu tillsätter regeringen en utredning som ska titta på möjligheten för ett liknande skydd för annan vårdpersonal.

Vårdfokus har i en rad artiklar och reportage de senaste åren berättat om hur hot och våld har ökat inom sjukvården och hur problemen upplevs av vårdpersonal. På bara några få år har det skett en dramatisk ökning av antalet patienter som vårdas på sjukhus för skottskador och annat gängrelaterat våld. Personalen som tar hand om dessa patienter är utsatta och tvingas hela tiden vara på helspänn.

Läs även: ”Man vänjer sig aldrig” och Enorm påfrestning vårda skottskadade

2017 tillsatte regeringen en utredning som utmynnande i ett förslag om strängare straff för alla former av hot och våld mot vårdpersonal. Men när utredningen omvandlades till lag omfattade den endast blåljusverksamhet. Sedan januari 2020 riskerar den som saboterar exempelvis en blåljusutryckning att få ett långt fängelsestraff.

Läs även: Regeringen föreslår hårda straff vid blåljussabotage

Efterlängtad utredning

För Vårdförbundet och många i vården blev beskedet en besvikelse. De hade hoppats på ett skydd som skulle gälla brett, för all vårdpersonal. Regeringen lovade att utreda frågan separat, vilket nu förverkligas.

I dag tillsätter regeringen en utredning som ska se över hur det straffrättsliga skyddet kan stärkas för utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner, som till exempel hälso- och sjukvårdspersonal.

– Det är helt oacceptabelt att de personer som utövar samhällsviktiga funktioner och har till uppgift att hjälpa andra utsätts för våld, hot och trakasserier. Det är i förlängningen ett angrepp på det demokratiska samhället. Det straffrättsliga skyddet för dessa grupper måste vara ändamålsenligt och starkt och därför tillsätter vi nu den här utredningen som bland annat ska se över vilka som är i behov av ett förstärkt skydd och hur det bäst kan uppnås, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Flera tänkbara förändringar 

I utredarens uppdrag ingår att:

  • analysera och ta ställning till hur ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner bör utformas
  • analysera behovet och lämpligheten av en lagändring som innebär att brottet våld eller hot mot tjänsteman delas upp och att straffskalan för våld mot tjänsteman skärps
  • ta ställning till om det finns behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd mot brott som riktar sig mot någon som utövar sin yttrandefrihet, särskilt inom ramen för yrkesmässigt bedriven nyhetsförmedling eller annan journalistisk verksamhet.

Uppdraget ska redovisas senast den 12 november 2021.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida