DO till Högsta domstolen för högre ersättning till lesbisk kvinna

Diskrimineringsombudsmannen fortsätter att kräva 100 000 kronor i skadestånd till den lesbiska kvinna i Stockholm som först inte fick boka tid på sin vårdcentral för utredning av barnlöshet.

Förra hösten gav tingsrätten Diskrimineringsombudsmannen, DO, rätt. Både mottagningssköterskan och verksamhetschefen gjorde fel när de hänvisade en lesbisk kvinna till en specialmottagning inför en insemination. Den medicinska utredning som görs är densamma oavsett vilken sexuell läggning en kvinna har.

Hovrätten höjde beloppet

Kvinnan hade anmält vårdcentralen till DO som stämde landstinget. DO begärde 100 000kronor i skadestånd men tingsrätten stannade vid 15 000. I Svea hovrätt dit både Stockholms läns landsting överklagade domen höjdes beloppet till 30 000 kronor då domen kom för en månad sedan.

Motiveringen till höjningen var att hovrätten inte ansåg att tingsrätten hade tagit tillräcklig hänsyn till allmänpreventionen. Skadeståndet skulle inte bara kompensera den drabbade kvinnan utan också motverka fortsatt diskriminering i samhället.

Inte tillräckligt avskräckande

DO anser att ersättningen är för låg för att verka avskräckande och vill att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd och ändrar domen till en diskrimineringsersättning på 100 000 kronor plus ränta sedan juni 2010.

Diskrimineringsersättningen är en ny form av sanktion. Enligt DO skapar den med sin blandning av reparativa och preventiva inslag, en osäkerhet i rättstillämpningen som märks i de två domstolarnas olika bedömning. Både tingsrätten och hovrätten konstaterade att kvinnan hade blivit diskriminerad, men hovrätten som först satte ersättningen till 40 000 kronor jämkade ner summan för att man hävdade att missgynnandet skett utan avsikt. Dessutom hade vårdcentralen kontaktat kvinnan efteråt.

Vill ha ett klargörande

DO hävdar att det inte kan ha varit oavsiktligt eftersom det fanns ett särskilt beslut på vårdcentralen att hänvisa homosexuella kvinnor till Södersjukhusets speciella mottagning för homo- och bisexuella kvinnor. Och visserligen hade vårdcentralen kontaktat kvinnan, men först fyra dagar senare, och då var hon tvungen att argumentera för att få boka en tid. DO vill att Högsta domstolen klargör hur jämkningsbestämmelserna ska tolkas.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida