Fortfarande stora problem med överbeläggningar

Fortfarande stora problem med överbeläggningar
Sedan februari mäts antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Arkivbild: Colourbox

Landstingen och regionerna har fortsatt stora problem med överbeläggningar. Det visar ny statistik från SKL.

Störst är problemet i Gävleborg med 6,5 överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser. Men även Västra Götalandsregionen och Västerbottens landsting utmärker sig med många överbeläggningar under april månad.

Östergötland och Örebro har minst överbeläggningar.

Det här är den tredje mätningen av antalet överbeläggningar som görs av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Både överbeläggningar och antalet utlokaliserade patienter rapporteras nu in varje månad till en databas hos SKL.

När det gäller patienter som vårdas på en annan avdelning än den de egentligen skulle vara på är variationerna stora mellan landstingen. Kronoberg och Kalmar har knappt några utlokaliserade patienter, medan det är vanligt på Gotland, i Norrbotten och i Sörmland.

SKL reserverar sig för att olika mätmetoder gör jämförelserna mellan landstingen osäkra.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida