När förlossningen flyttar in på Nya Karolinska hösten 2018 kommer sjukhuset att ta emot betydligt färre födande mammor än i dag. I dag klarar Karolinska universitetssjukhuset i Solna cirka 4 000 förlossningar om året. På Nya Karolinska är maxtaket satt till 3 200 förlossningar, enligt Dagens Nyheter.

Varnade redan 2014

Redan 2014 skickade förlossningsläkarna på Karolinska ett brev till ledningen där de förklarade vilka konsekvenserna skulle bli. Men det svar de fick ger de inte mycket för.

Efter stängningen av BB Sophia i maj 2016 saknas det i dag mellan 3 000 och 4 000 förlossningsplatser i Stockholms län. Hittills i år har 115 kvinnor tvingats föda i ett annat län eftersom det varit fullt på samtliga förlossningsenheter i Stockholm.

I brevet som 186 anställda vid förlossningen på Karolinska i Solna skickat till socialministern Annica Strandhäll (S) och sjukvårdslandstingsråden i Stockholms läns landsting varnar de för att förlossnings- och vårdplatserna för mammor och barn med störst behov av specialiserad vård inte kommer att räcka ens till hälften av dem efter flytten till Nya Karolinska. I stället kommer många av dessa mammor och barn att bli skickade vidare till andra sjukhus.

Ökad dödlighet med förflyttningar

– Det finns mängder av studier som visar att dödligheten ökar bland både barn och mödrar vid förflyttning mellan vårdinstanser, säger överläkaren Ylva Vladic Stjernholm till Dagens Nyheter.