Det är sammanlagt 50 studenter vid barnmorskeprogrammet på Karolinska institutet och Sophiahemmet i Stockholm som gått ut i debattartiklar i flera stora tidningar. De tar examen i januari 2018 och kommer vägra ta jobb för under 33 000 kronor i månaden. I dagsläget erbjuder förlossningsavdelningarna i Stockholmsområdet 31 500 kronor. Barnmorskorna har fyra och ett halvt års akademisk utbildning.

”Vi har kämpat och svettat oss igenom denna utbildning med treskift på förlossningen, mödrahälsovårdsplacering och oerhört mycket teoretiskt studerande. Vi har haft inkomstbortfall under hela utbildningen på 1,5 år och inget betalt, trots att det borde vara självklart att få göra denna specialisering som en del av vårt arbete, så som det är för läkare som specialiserar sig”, skriver barnmorskorna i debattartikeln.

Har lång erfarenhet

Vijaya Gessl har jobbat inom vården sedan hon var 18 år. Först som undersköterska, sedan utbildade hon sig till sjuksköterska. Hon har jobbat på Sankt Görans sjukhus sedan 2008, på en stroke- och neurologiavdelning där hon fått mycket påbyggnadsutbildning och fått ta mycket ansvar. Hon har bland annat sprungit på akuta larm där patienter omgående behöver göra trombolyser, och hon har arbetat på en intermediärvårdsavdelning för svårt sjuka neurologipatienter.

– Eftersom jag varit en arbetsplats trogen i alla år som sjuksköterska har inte löneutvecklingen varit den bästa. Men jag har trivts bra, och tack vare en bra poängmodell som finns där har jag kunnat komma upp i en månadslön på cirka 33-34 000 kronor, säger Vijaya Gessl.

Utmanande utbildning

Men drömmen har alltid varit att jobba som barnmorska. Och till slut bestämde sig Vijaya Gessl för att ta steget. Det har varit en spännande men också tuff utbildning på ett och ett halvt år. Redan under praktiken fick hon springa mellan två-tre patienter. Hon har varit tjänstledig från sjuksköterskejobbet och behövt ta studielån. Hon säger att familjen har blivit lidande, men att deras stöd varit ovärderligt.

– Ingen av oss har valt barnmorskeyreket för ersättningen. Men när mina klasskamrater började gå på intervjuer, och alla fick samma svar, så insåg vi att många kommer behöva gå ner i lön. Det gör mig chockad och besviken att jag och de med betydligt mindre erfarenhet får samma lön. De värderar inte det vi har med oss i bagaget, som att mina 18 år inte betyder något. Givetvis kommer jag att ha användning av min erfarenhet som undersköterska och sjuksköterska, säger Vijaya Gessl.

Tungt arbete väntar

De som har sjuksköterskeerfarenhet inom gynekologi kan eventuellt få 500 kronor extra betalt - då anses kompetensen ha ett visst lönegrundande värde. Men maxgränsen tycks vara 32 000 kronor.

Utöver att behöva gå ner i lön har många av de blivande barnmorskorna insett vad som väntar i vården. De kommer att fatta egna beslut som kan ha livsavgörande betydelse. De kommer behöva springa mellan patienter i aktivt förlossningsarbete, få jobba över mycket och kanske inte ens hinna äta under ett arbetspass. Med en så pressad arbetssituation är det många som inte kommer orka jobba heltid, vilket ytterligare påverkar lönen och pensionen.

– Det är ingen som bryr sig om ifall vi är helt slutkörda. Men om vi gör ett fel kan det leda till en katastrof. Det är ett oerhört ansvar som vilar på våra axlar, det är skrämmande. För att våga ge sig in i det behöver man få stöd och styrka, och åtminstone känna sig värderad för det arbete man gör. Som det är nu har våra leenden och den förväntan vi kände inför jobbet börjat suddas ut, säger Vijaya Gessl.

Otrevligt bemötande

Många av dem som varit på intervju har blivit nonchalant bemötta. Enligt Vijaya Gessl beskrivs de mer eller mindre ordagrant som myror i en myrstack, att de är utbytbara och att det finns andra att välja på.

– Men så är det ju inte. Avdelningar stängs ner och de har svårt att ge personalen sommarledigt. Det vi gör nu ökar trycket ännu mer, ändå beter de sig så nonchalant. Ytterst drabbas patienterna. Det ansvaret bär politikerna och cheferna på sjukhusen, säger Vijaya Gessl.

Tillbaka till sjuksköterskejobbet

Hon vill påminna vårdens makthavare om att de blivande barnmorskorna har ett sjuksköterskejobb att falla tillbaka på. De kommer därför tveklöst att göra verklighet av sitt krav – inget jobb för under 33 000 kronor i månaden. Ett krav som Vijaya Gessl egentligen tycker är väldigt lågt ställt redan nu, barnmorskor borde få betydligt mer i ingångslön.

– Jag kommer troligtvis tvingas att gå tillbaka till jobbet på Sankt Görans sjukhus. Det känns konstigt, och det är inte vad jag vill. Jag kommer aktivt att söka efter barnmorskejobb till dess att jag får vad jag är värd.