Som Vårdfokus berättade i förra veckan har ett huvudskyddsombud för läkarna i Region Uppsala vänt sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om att regionen förbjuds att lämna ut personalens namn i nätjournalerna.

Huvudskyddsombudet anser att namnpubliceringen ökar risken för att personalen ska bli utsatt för hot och våld.

Men enligt Läkartidningen har Arbetsmiljöverket meddelat att de avvisar skyddsombudets begäran med hänvisning till att frågor om journalhantering rör patientdatalagen.

Region Uppsalas säkerhetschef har i en kommentar till tidningen förklarat att man tagit tag i frågan om namnuppgifter i nätjournalerna och att regionens jurister ska diskutera frågan med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL.