Hot och våld i vården

Kräver att vårdpersonalens namn tas bort från nätjournalerna

Kräver att vårdpersonalens namn tas bort från nätjournalerna
När vårdpersonalens namn står i loggen som följer med nätjournalen är det lätt för den som vill hota eller utöva våld mot någon att ta reda på var denne bor. Arkivbild: Getty Images

Ett huvudskyddsombud i Uppsala vill att Arbetsmiljöverket förbjuder regionen att lämna ut personalens namn i nätjournalen eftersom det ökar risken för att bli utsatt för hot och våld. En förtroendevald för Vårdförbundet på akuten i Uppsala välkomnar en konsekvensanalys.

Anna Rask-Andersen är professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon är även huvudskyddsombud i regionen.

I en anmälan till Arbetsmiljöverket beskriver hon hur loggarna som följer med journalerna på nätet fungerar som ett personregister med fullständiga namn på all personal som varit inblandad i patientens vård, även den som tagit emot patienten i kassan.

Kan leta upp var personalen bor

Den som är missnöjd med vården eller anser sig ha blivit illa bemött kan med hjälp av namnuppgifterna enkelt ta reda på var en viss person bor.

För att skydda sig själva och sina familjer tejpar en del av personalen över sitt efternamn på namnskylten. Men det hjälper föga, anser Anna Rask-Andersen, eftersom den som vill enkelt kan ta reda på deras fulla namn via nätjournalen.

Om loggarna med personalens namn ”absolut måste vara tillgängliga” på nätet vill hon att Arbetsmiljöverket kräver av regionen att ta fram rutiner för personskydd åt personalen, inklusive deras familjer.

Hon vill även att myndigheten ålägger arbetsgivaren att bistå med hjälp till skyddad identitet och skyddat boende samt vakter för personalen och dess familjer.

Finns oro bland personalen

Linn Löfgren Vretare är sjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet på Akademiska sjukhusets akutmottagning. Hon berättar för Vårdfokus att det har funnits en oro bland delar av personalen för att deras namn lämnas ut i nätjournalerna.

Sjuksköterskan Linn Löfgren Vretare är förtroendevald på akutmottagningen i Uppsala.

– Hittills är det ingen som råkat ut för några hot på grund av det. Men kanske vore det bra om det fanns ett extra steg där man är tvungen att begära ut signaturernas hela namn via regionens journalenhet, säger Linn Löfgren Vretare.

Hon bekräftar att många klistrat över efternamnet på namnskylten för att skydda sig mot hot och våld. Själv har hon låtit hela namnet stå kvar. Hon tycker att det är viktig att som legitimerad personal stå för det man gör med patienten.

Men att Läkarförbundets huvudskyddsombud bett Arbetsmiljöverket se över frågan om namnpubliceringar i nätjournalerna tycker hon ändå är bra.

– Jag har själv vid några tillfällen blivit kontaktad av patienter via Facebook. Oftast för att de har varit tacksamma. Men vissa av mina kolleger är oroliga. Därför tycker jag att det hade varit bra om Arbetsmiljöverket gjorde en konsekvensanalys, säger hon.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida